Opłaty

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XVII/181/16 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Miasta Krynica Morska obowiązują następujące metody i stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) NIERUCHOMOŚCI:

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny, gdy odpady: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe są zbierane, co najmniej w ilości 40% objętości odebranych wszystkich odpadów

4,50 zł za 1 m³ zużytej wody

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny, gdy odpady: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe są zbierane, co najmniej w ilości 60% objętości odebranych wszystkich odpadów

4,30 zł za 1 m³ zużytej wody

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób zmieszany

9,00 zł za 1 m³ zużytej wody

 

Wielkość opłaty
miesięcznej

 

=

średnioroczne zużycie wody na danej nieruchomości

x

stawka
opłaty

 

ilość miesięcy świadczenia usługi

 

 

 

2) NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE DOMKAMI LETNISKOWYMI LUB INNYMI NIERUCHOMOSCIAMI WYKORZYSTYWANYMI NA CELE REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

 

 

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny

150 zł za rok

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób zmieszany

250 zł za rok

 

 

3) NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE ( Z WYŁĄCZENIEM NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH NA KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE W ROZUMIENIU USTAWY O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH)

 

 

 

Wielkość pojemnika, wyrażona w litrach

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny za każdy pojemnik gdy odpady: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe są zbierane, co najmniej w ilości 40% objętości odebranych wszystkich odpadów

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny za każdy pojemnik gdy odpady: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe są zbierane, co najmniej w ilości 60% objętości odebranych wszystkich odpadów

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób zmieszany za każdy pojemnik

60 L

8,00 zł

7,70 zł

20,00 zł

120 L

18,50 zł

17,80 zł

40,00 zł

240 L

37,00 zł

35,50 zł

80,00 zł

1100 L

150,00 zł

144,00 zł

300,00 zł

 

 

 

PAMIĘTAJ:

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Zaboklicki 02-06-2016 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Marcin Zaboklicki 02-06-2016 14:01