herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Mapa biuletynu

Miasto Krynica Morska
|___Dane teleadresowe
Dokumenty Strategiczne
|___Problemy Społeczne
|___Rozwój społeczno - gospodarczy
LIVE Sesje Rady Miejskiej
|___LIVE Sesje Rady Miejskiej
Urząd Miasta Krynica Morska
|___Burmistrz Miasta
|___Sekretarz Miasta
|___Skarbnik Miasta
|___Przyjmowanie skarg i wniosków
|___Statut Urzędu Miasta
|___Zarządzenia Burmistrza Miasta
      |___2019
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2013
      |___2012
      |___2011
      |___2010
      |___2009
      |___2008
      |___2007
|___Poprzedni Burmistrzowie
|___Statut Gminy M. Krynica Morska
|___Jednostki organizacyjne
|___Struktura organizacyjna Urzędu
|___Regulamin organizacyjny Urzędu
|___Klauzula dot. spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO
Rada Miejska Krynica Morska
|___Rada Miejska 2018-2023
|___Rada Miejska 2014-2018
|___Rada Miejska 2010-2014
|___Rada Miejska 2006-2010
|___Komisje
      |___Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
      |___Komisja Rewizyjna
      |___Komisja d/s Skarg, Wniosków i Petycji
      |___Komisja d/s Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego
      |___Komisja d/s Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska
|___Dyżury Radnych
|___Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
      |___Imienne listy głosowań ROK 2019
      |___Protokoły ROK 2018
      |___Protokoły ROK 2017
      |___Protokoły ROK 2016
      |___Protokoły ROK 2015
      |___Protokoły ROK 2014
      |___Protokoły ROK 2013
      |___Protokoły ROK 2012
      |___Protokoły ROK 2011
      |___Protokoły ROK 2010
      |___Protokoły ROK 2009
      |___Protokoły ROK 2008
      |___Protokoły ROK 2007
      |___Protokoły ROK 2006
      |___Protokoły ROK 2005
|___Klauzula dot. spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO
|___Interpelacje i zapytania Radnych
      |___Rok 2019
Akty prawa miejscowego
|___Uchwały Rady Miejskiej
      |___Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2019
      |___Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2018
      |___Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2017
      |___Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2016
      |___Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2015
      |___Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2014
      |___Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2013
      |___Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2012
      |___Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2011
      |___Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2010
      |___Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2009
      |___Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2008
      |___Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2007
      |___Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2006
      |___Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2005
|___Plany Zagospodarowania Przestrzennego w Krynicy Morskiej
|___Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian planów
|___Rejestr instytucji kultury
|___Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
      |___Rok 2018
      |___Rok 2017
      |___Rok 2016
      |___Rok 2015
      |___Rok 2014
Budżet i majątek
|___Budżet
      |___2015
      |___2014
      |___2013
      |___2012
      |___2011
      |___2010
      |___2009
      |___2008
      |___2007
|___Sprawozdania
      |___Rok 2019
      |___Rok 2018
      |___Rok 2017
      |___Rok 2016
      |___Rok 2015
      |___Rok 2014
      |___Rok 2013
      |___Rok 2012
      |___Rok 2011
      |___Rok 2010
      |___Rok 2009
      |___Rok 2008
      |___Rok 2007
      |___Rok 2006
|___Ulgi, odroczenia i umorzenia
      |___rok 2019
      |___rok 2018
      |___rok 2017
      |___rok 2016
      |___rok 2015
      |___rok 2014
      |___rok 2013
      |___rok 2012
      |___rok 2011
      |___rok 2010
      |___rok 2009
Publicznie dostępny wykaz danych
|___Publicznie dostępny wykaz danych
Praca - Oferty
|___Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze
      |___ROK 2019
      |___ROK 2018
      |___ROK 2017
      |___ROK 2016
      |___ROK 2015
      |___ROK 2014
      |___ROK 2013
      |___ROK 2012
      |___ROK 2011
      |___ROK 2010
Zamówienia publiczne, przetargi i ogłoszenia
|___Zamówienia publiczne
|___Plan Zamówień Publicznych
|___Ogłoszenia
      |___Rok 2019
      |___Rok 2018
      |___Rok 2017
            |___Rozliczenie dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2016 roku
                  |___Wyprawka szkolna 2016 - rozliczenie
                  |___Stypendia szkolne 2016
                  |___Rozliczenie za 2016 rok dotacji podręcznikowej
                  |___Dotacja przedszkolna rozliczenie za 2016
      |___Rok 2016
      |___Rok 2015
      |___Rok 2014
      |___Rok 2013
      |___Rok 2012
      |___Rok 2011
      |___Rok 2010
Wybory i Referenda
|___Wybory ogólnopolskie
      |___Wybory Samorządowe zarządzone na dzień 21 października 2018 r.
      |___Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
|___Referendum ogólnopolskie
      |___Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
Oświadczenia majątkowe, inne oświadczenia i informacje
|___Oświadczenia majątkowe
      |___OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE BURMISTRZA KRYNICY MORSKIEJ
            |___Burmistrz Miasta Krynica Morska 2018-2023
            |___Burmistrz Miasta Krynica Morska 2014-2018
            |___Burmistrz Miasta Krynica Morska 2010-2014
            |___Burmistrz Miasta Krynica Morska 2007-2010
                  |___Burmistrz Miasta Krynica Morska 2007 - 2010 - Adam Ostrowski
                        |___ROK 2010
                        |___ROK 2009
                        |___ROK 2008
                        |___ROK 2007
            |___Burmistrz Miasta Krynica Morska 2002-2006
      |___OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE SEKRETARZA MIASTA KRYNICY MORSKIEJ
      |___OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE SKARBNIKA MIASTA KRYNICY MORSKIEJ
      |___OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE INSPEKTORA D/S WYMIARU PODATKÓW MIASTA KRYNICY MORSKIEJ
      |___OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ KRYNICY MORSKIEJ
            |___Radni Rady Miejskiej Kadencja 2018 - 2023
                  |___Bogumił Józef BANACH
                  |___Monika CZAJKOWSKA
                  |___Adriana Grażyna FILIKS-JANUSZKO
                  |___Grzegorz Karol GLIŃSKI
                  |___Mariusz Arkadiusz HAGEDORN
                  |___Anna Maria JAWORSKA
                  |___Tomasz Jan KLOSKA
                  |___Lidia KRZYŻANOWSKA
                  |___Dariusz Zbigniew LABUDA
                  |___Sabina Maria MARKIEWKA
                  |___Angelika Agnieszka MYRTA
                  |___Katarzyna NOWAKOWSKA
                  |___Witold Wincenty SIDOR
                  |___Sylwia Wiesława SZCZUREK
                  |___Renata WIELEC
            |___Radni Rady Miejskiej Kadencja 2014 - 2018
                  |___Adamczyk Janusz
                  |___Banach Bogumił
                  |___Domański Dariusz
                  |___Gotkowska - Stępień Karolina
                  |___Klekowska Jolanta
                  |___Jaworska Anna
                  |___Labuda Dariusz
                  |___Markiewka Sabina
                  |___Mądra Bogumiła
                  |___Murawska-Maza Katarzyna
                  |___Pacewicz Marzena
                  |___Pawłowska Teresa
                  |___Sawicka Paulina
                  |___Sidor Witold
                  |___Szczurek Sylwia
            |___Radni Rady Miejskiej Kadencja 2010 - 2014
                  |___Banach Bogumił
                  |___Błaszczyk Krzysztof
                  |___Boduszek Jan
                  |___Broniszewski Piotr
                  |___Domański Dariusz
                  |___Gotkowski Krzysztof
                  |___Krzyżanowska Lidia
                  |___Margalski Zbigniew
                  |___Markiewka Sabina
                  |___Murawska-Maza Katarzyna
                  |___Pacewicz Marzena
                  |___Pawłowska Teresa
                  |___Sitko Marcin
                  |___Sobczak Józef
                  |___Szczurek Sylwia
            |___Radni Rady Miejskiej Kadencja 2006 - 2010
            |___Radni Rady Miejskiej Kadencja 2002 - 2006
      |___OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA KRYNICY MORSKIEJ
            |___Dyrektor Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej
            |___Dyrektor Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji w Krynicy Morskiej
            |___Dyrektor Zespółu Szkół w Krynicy Morskiej
            |___Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej
      |___OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE ZASTĘPCY BURMISTRZA MIASTA KRYNICY MORSKIEJ
Gospodarka Komunalna
|___Zezwolenie na odbiór odpadów
|___Rejestr działalności regulowanej
|___Program usuwania azbestu
|___Azbest
      |___Ogłoszenia, wnioski, załączniki
      |___Azbestowe archiwum
      |___"ABC o azbeście"
|___Programu Ochrony Środowiska
|___Zbiorniki bezodpływowe i nieczystości ciekłe
Gospodarka Odpadami
|___Informacje ogólne
|___Opłaty
|___DEKLARACJA ODP. KOMUNALNE
|___Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
|___Poziom recyklingu
|___PSZOK
|___Akty prawne
|___Analiza stanu gospodarki odpadami
      |___Analiza stanu gospodarki odpadam za rok 2017
      |___Analiza stanu gospodarki odpadam za rok 2016
      |___Analiza stanu gospodarki odpadam za rok 2015
      |___Program gospodarki odpadami 2004 - 2011
Informacje
|___Kontrole
      |___Kontrole finansowe zewnętrzne
            |___ROK 2016
            |___ROK 2011
            |___ROK 2007
      |___Kontrole finansowe wewnętrzne
            |___ROK 2008
|___Lobbing
MOPS Krynica Morska
|___Karta Dużej Rodziny
|___500+
Druki
|___Druki do pobrania
      |___Architektura, budownictwo, gospodarka przestrzenna
      |___Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
      |___Promocja miasta, turystyka, kultura, sport i rekreacja
      |___Ewidencja ludności, dowody osobiste, kadry, szkolenia i BHP
      |___Wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, lesny
            |___Druki obowiązujące od 01.01.2016 r.
      |___Handel, ewidencja działalności gospodarczej
|___Wzór wniosku o przyznanie prawa pomocy
Petycje
|___Petycje złożone w 2016 roku
|___Petycje złożone w 2017 roku
|___Petycje złożone w 2018 roku
|___Petycje złożone w 2019 roku