herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Informacja o wyniku przetargu z dn 12.12.2012 r. 2013-02-28 10:45
Informacja o godzinach pracy Urzędu Miasta Krynica Morska w dn. 24.12.2012 r. i 31.12.2012 r. 2013-02-28 10:45
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XVII Sesję Rady Miejskiej 2013-02-28 10:45
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej 2013-02-28 10:45
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do składania ofert na podział nieruchomości. GKG.6821.07.2012.P 2013-02-28 10:45
Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nowodworskim 2013-02-28 10:45
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dn. 16 listopada 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Nr 15/2012 2013-02-28 10:44
Burmistrz Miasta Krynica Morska, w trybie zapytania ofertowego, zaprasza do składania ofert na: Wykonanie remontu interwencyjnego pokrycia dachu nad lokalem mieszkalnym w budynku nr 33 przy ul. Gdańskiej w Krynicy Morskiej 2013-02-28 10:44
Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy Gminy Miasta Krynica Morska z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok 2013-02-28 10:44
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dn. 31.10.2012 r. 2013-02-28 10:44
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XVI Sesję Rady Miejskiej 2013-02-28 10:44
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego programu współpracy na rok 2013 2013-02-28 10:44
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza PIĄTY ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Krynicy Morskiej 2013-02-28 10:44
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza DRUGI ustny, ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej 2013-02-28 10:44
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza TRZECI ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej 2013-02-28 10:44
Obwieszczenie Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej dot. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2013-02-28 10:43
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 21 września 2012 r. w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Nr14/2012 2013-02-28 10:42
Informacja o wyniku przetargu z dnia 06.09.2012 r. 2013-02-28 10:42
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na stanowisko: Opiekun w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Krynicy Morskiej. 2013-02-28 10:42
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XV Sesję Rady Miejskiej 2013-02-28 10:42
Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej Rybacka Brać Mierzei ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Biura LGR 2013-02-28 10:42
Opracowanie projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. ZAPYTANIE OFERTOWE 2013-02-28 10:42
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr13/2012 2013-02-28 10:42
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XIV Sesję Rady Miejskiej 2013-02-28 10:42
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy ustny, ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej 2013-02-28 10:42
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza drugi ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej. 2013-02-28 10:41
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza czwarty ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Krynicy Morskiej 2013-02-28 10:41
Burmistrz Miasta Krynica Morska, w trybie zapytania ofertowego, zaprasza do składania ofert na: opracowanie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Krynica Morska" dla całego obszaru gminy. 2013-02-28 10:41
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych z wyceny wartości służebności przesyłu (dla ENERGA OPERATOR SA) 2013-02-28 10:41
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XIII Sesję Rady Miejskiej 2013-02-28 10:41
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 1 czerwca 2012 r. Nr 12/2012 2013-02-28 10:41
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium 2013-02-28 10:41
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty 2013-02-28 10:41
Zarząd OSP Krynica Morska ogłasza sprzedaż samochodu pożarniczego marki JELCZ GBA nr rej GND H766 2013-02-28 10:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2013-02-28 09:52
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dn. 18 maja 2012 r. 2013-02-28 09:52
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XII Sesję Rady Miejskiej 2013-02-28 09:52
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 11 maja 2012 r. 2013-02-28 09:52
Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie audytu wewnętrznego 2013-02-28 09:52
Informacja o wyniku przetargu z dn. 26.04.2012 r. 2013-02-28 09:51
OGŁOSZENIE w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2013-02-28 09:51
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Krynicy Morskiej ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu. 2013-02-28 09:51
Burmistrz Miasta ogłasza nabór na stanowisko 2013-02-28 09:51
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 6 kwietnia 2012 r. Nr10/2012 2013-02-28 09:51
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłosza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenów pod działalność handlową. 04.04.2012r. 2013-02-28 09:51
Informacja o pracy Urzędu Miasta Krynica Morska w dn. 06.04.2012 r. 2013-02-28 09:50
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o wyniku przetargu z dnia 19 marca 2012 r. 2013-02-28 09:50
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłosza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenów pod działalność handlową. 2013-02-28 09:50
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłosza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenów przy ul. Korczaka pod działalność rekreacyjną. 2013-02-28 09:50
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłosza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenów pod działalność handlową położonych na działce nr 602/15 przy MOLO w Krynicy Morskiej. 2013-02-28 09:50
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłosza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenów pod działalność handlową położonych na działce nr 602/14 przy MOLO w Krynicy Morskiej. 2013-02-28 09:50
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XI Sesję Rady Miejskiej 2013-02-28 09:49
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 16 marca 2012 r. Nr9/2012 2013-02-28 09:49
Zmiana wykazu terenów przeznaczonych do dzierżawy. Nr8/2012 2013-02-28 09:49
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 5 marca 2012 r. Nr7/2012 2013-02-28 09:49
Burmistrz Miasta Krynica Morska odwołuje ogłoszony na dzień 2 marca 2012 r. przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Portowej 24 2012-02-24 09:07
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Krynicy Morskiej. 2013-02-28 09:49
Sprostowanie z dnia 20-02-2012 r. wykazu terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 25 stycznia 2012 r. 2013-02-28 09:49
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 17 lutego 2012 r. Nr6/2012 2013-02-28 09:48
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 17 lutego 2012 r. Nr5/2012 2013-02-28 09:48
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr4/2012 2013-02-28 09:48
Wykaz terenów przeznaczonych do najmu z dnia 17 lutego 2012 r. Nr3/2012 2013-02-28 09:48
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje X Sesję Rady Miejskiej 2013-02-28 09:48
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza drugi, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Portowej 24. 2013-02-28 09:48
Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej o umorzeniu postępowania dot. "przebudowy drogi leśnej w Krynicy Morskiej obręb geodez. Przebrno". 2013-02-28 09:48
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 25 stycznia 2012 r. Nr2/2012 2013-02-28 09:48
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 25 stycznia 2012 r. Nr1/2012 2013-02-28 09:48
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dn. 26.01.2012 r. 2013-02-28 09:48
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza trzeci ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Krynicy Morskiej 2013-02-28 09:47
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2013-02-28 09:47