herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXV Sesję Rady Miejskiej

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)


 

Z W O Ł U J Ę

NA DZIEŃ 19 STYCZNIA (CZWARTEK) 2017 R. NA GODZ. 10:00

XXV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ

MIEJSCE OBRAD: SALA NARAD W BUDYNKU PRZY URZĘDZIE MIASTA


 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 4. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 5. Informacja Burmistrza Miasta o pracy Burmistrza miedzy Sesjami Rady.

 6. Informacja Przewodniczących Komisji stałych Rady o pracy Komisji miedzy Sesjami Rady.

 7. Zapytania i interpelacje radnych.

 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z pracy w roku 2016.

 9. Sprawozdanie Komisji d/s Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego z pracy w roku 2016.

 10. Sprawozdanie Komisji d/s Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska z pracy w roku 2016.

 11. Sprawozdanie Rady Miejskiej z pracy w roku 2016.

 12. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok,

 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020,

 3. rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych,

 4. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości.

 1. Sprawy różne.

 2. Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Zaboklicki 16-01-2017 11:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Pawłowska 16-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Marcin Zaboklicki 16-01-2017 13:10