herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na zastępstwo za nieobecnego pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w referacie Komunalno Inwestycyjnym 2018-12-14 14:04
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na zastępstwo za nieobecnego pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w referacie Komunalno Inwestycyjnym 2018-12-10 09:15
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na zastępstwo za nieobecnego pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w referacie Komunalno Inwestycyjnym 2018-11-28 10:00
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na zastępstwo za nieobecnego pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. Zarządzania odpadami komunalnymi 2018-11-14 14:47
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na zastępstwo za nieobecnego pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w referacie Komunalno Inwestycyjnym 2018-11-14 08:38
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Księgowości Budżetowej 2018-07-10 09:39
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na stanowisko ds. Księgowości Budżetowej 2018-06-26 10:38
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Księgowości Budżetowej 2018-06-22 14:36
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na stanowisko ds. Księgowości Budżetowej 2018-06-04 12:55
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Księgowości Budżetowej 2018-06-04 11:14
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na stanowisko ds. Księgowości Budżetowej 2018-05-10 08:43
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w referacie Komunalno Inwestycyjnym. 2018-04-20 08:08
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w referacie Komunalno Inwestycyjnym 2018-04-18 14:51
Burmistrz Gminy Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w referacie Komunalno Inwestycyjnym 2018-04-03 12:15
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Pozyskiwania środków pozabudżetowych i inwestycji. 2018-03-28 08:58
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Koordynatora Projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska". 2018-03-28 08:56
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Koordynatora Projektu pn "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej". 2018-03-28 08:56
Burmistrz Gminy Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. Pozyskiwania środków pozabudżetowych i inwestycji 2018-03-20 08:33
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora Projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska". 2018-03-15 10:53
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora Projektu pn "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej". 2018-03-15 10:49
Informacja o wyniku naboru na stanowisko d/s - Ewidencji ludności, Dowodów osobistych, Kadr, Szkolenia i BHP 2018-02-21 07:03
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Gospodarczych, Handlu i Ewidencji Działalności Gospodarczej 2018-02-09 12:41
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne ds. Gospodarczych, Handlu i Ewidencji Działalności Gospodarczej 2018-02-08 13:31
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na zastępstwo za nieobecnego pracownika zatrudnionego na stanowisku d/s - Ewidencji ludności, Dowodów osobistych, Kadr, Szkolenia i BHP 2018-02-05 13:19
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Obsługi Kasy 2018-01-31 07:06
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne ds. Obsługi Kasy 2018-01-24 13:02
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Krynicy Morskiej na stanowisko ds. Gospodarczych, Handlu i Ewidencji Działalności Gospodarczej 2018-01-24 09:39
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Księgowości Budżetu Gminy, Inwentaryzacji i Podatku VAT 2018-01-30 13:24
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Geodezji i Nieruchomości Gminnych 2018-01-30 13:24
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne ds. Księgowości Budżetu Gminy, Inwentaryzacji i Podatku Vat 2018-01-24 12:58
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. Geodezji i Nieruchomości Gminnych 2018-01-24 12:57
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Krynicy Morskiej na stanowisko ds. Obsługi Kasy 2018-01-04 14:01