herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Ogłoszenie Dyżury Radnych w 2011 r. 2013-02-28 14:22
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. 2013-02-28 14:22
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dn. 31.12.2010 r. 2013-02-28 14:22
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje III Sesję Rady Miejskiej 2013-02-28 14:22
Burmistrz Miasta Krynica Morska - Adam Ostrowski ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. 2013-02-28 14:22
Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje, że dnia 24 grudnia 2010 r. oraz 31 grudnia 2010 r. urząd miasta czynny będzie do godz. 12 00 . 2013-02-28 14:22
Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje, że w zamian za dzień 25 grudnia 2010 r. ustala się dzień 27 grudnia 2010 r. dla pracowników urzędu miasta w krynicy morskiej jako dzień wolny od pracy 2013-02-28 14:22
Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje że dnia 01 grudnia 2010 r. Urząd Miasta Czynny Będzie Do Godz. 13:45. 2013-03-04 08:27
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Gotkowski kadencji 2006-2010 zwołuje na Sesję inauguracyjną Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej. 2013-02-28 14:21
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nadmorskiej strefy centralnej Krynicy Morskiej dla terenów oznaczonych symbolem 6.U ; 14.KD-X 2013-02-28 14:21
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców z dn. 26.11.2010 r. 2013-02-28 14:21
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 19 listopada 2010 r. 2013-02-28 14:21
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dn. 05.11.2010 r. 2013-02-28 14:21
Uchwała Nr 6/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 03 listopada 2010 r. 2013-02-28 14:21
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i rozbudowie portu jachtowego w miejscowości Krynica Morska gm. Krynica Morska pow. nowodworski woj. pomorskie. 2013-02-28 14:21
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Agnieszka Jaworska, zwołuje Sesję Rady Miasta w dn. 3.11.2010 r. 2013-02-28 14:21
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 26.10.2010 r. 2013-02-28 14:21
UCHWAŁA Nr 5/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 25 października 2010 r. 2013-02-28 14:20
KOMUNIKAT Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 25 października 2010 r. 2013-02-28 14:20
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Krynicy Morskiej przy ul. Żeglarzy. 2013-02-28 14:20
UCHWAŁA Nr 4/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 11 października 2010 r. 2013-02-28 14:20
KOMUNIKAT Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 11 października 2010 r. 2013-02-28 14:20
KOMUNIKAT Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 11 października 2010 r. 2013-02-28 14:20
KOMUNIKAT Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 11 października 2010 r. 2013-02-28 14:20
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dn. 8.10.2010 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2013-02-28 14:20
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 27 września 2010 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2013-02-28 14:20
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 27 września 2010 r. w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2013-02-28 14:20
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2013-02-28 14:20
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 24 września 2010 r. 2013-02-28 14:20
Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zasięgnięciu opinii 2013-02-28 14:19
Obwieszczenie Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej o wszczęciu postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zasięgnięciu opinii 2013-02-28 14:19
Ogłoszenie - Przewodnicząca Rady Miejskiej - Agnieszka Jaworska, zwołuje Sesję Rady Miasta w dn. 10.09.2010 r. o godz.14:00 2013-02-28 14:19
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 13 sierpnia 2010 r. - Nr6/2010 2013-02-28 14:19
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dn. 06 sierpnia 2010 r. 2013-02-28 14:19
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na rzeczoznawców do szacowania zwierzat oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz. 2013-02-28 14:19
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości Wykaz Lokali Mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z udziałem w prawie własności gruntu, jako prawa związanego z odrębną własnością lokali z dn. 30 lipca 2010 r. 2013-02-28 14:19
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza drugi ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Gdańskiej 89. 2013-02-28 14:19
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Plastyków. 2013-02-28 14:19
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Nowej. 2013-02-28 14:18
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej w sprawie wszczętej na wniosek inwestora, którym jest: Urząd Morski w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie zjazdu z terenu portu na ul. Słoneczną (droga wojewódzka nr 501)" w celu dostosowania ich do wymogów bezpieczeństwa oraz obowiązujących przepisów techniczno budowlanych, na terenie działek nr 29/4; 28/2 obręb Nowa Karczma, miasto Krynica Morska. 2013-02-28 14:18
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dn. 23 lipca 2010 r. 2013-02-28 14:18
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 9 lipca 2010 r. nr 5/2010 2013-02-28 14:18
Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na przygotowaniu analizy zmian w planie zagospodarowania przestrzennym Gminy Miasta Krynica Morska 2013-02-28 14:18
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości Wykaz Lokali Mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców. 2013-02-28 14:18
Ogłoszenie - Przewodnicząca Rady Miejskiej - Agnieszka Jaworska, zwołuje Sesję Rady Miasta w dn. 23.06.2010 r. o godz.14:00 2013-02-28 14:17
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do składania ofert na wykonanie "Gminnej Ewidencji Zabytków". 2013-02-28 14:17
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 28 maja 2010r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2013-02-28 14:17
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Słonecznej przeznaczonego na PARKING 2013-02-28 14:17
Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje o pracy Urzędu Miasta Krynica Morska w dn 04.06.2010 r. 2013-02-28 14:17
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nadmorskiej strefy centralnej Krynicy Morskiej dla terenów oznaczonych symbolem 6.MU, 14.KD-X, wraz z prognozą oddziaływania środowisko. 2013-02-28 14:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 2013-02-28 14:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 2013-02-28 14:17
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dn. 07.05.2010 r. 2013-02-28 14:17
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Nr 3/2010 2013-02-28 14:17
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dn. 30.04.2010 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonego do sprzedaży 2013-02-28 14:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska ws. Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów z dn. 26.04.2010 r. 2013-02-28 14:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dn.23.04.2010 r. 2013-02-28 14:17
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Gdańskiej 89 2013-02-28 14:16
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska w sprawie odwołania przetargów. 20.04.2010r. 2013-02-28 14:16
Ogłoszenie Przewodnicząca Rady Miejskiej - Agnieszka Jaworska, zwołuje Sesję Rady Miasta w dn. 28.04.2010 r. o godz.14:00 2013-02-28 14:16
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Słonecznej. Przetarg odbędzie się 29 kwietnia 2010 r. - ODWOŁANY 2013-02-28 14:16
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę Pawilonów 3 i 4 przy MOLO. Przetarg odbędzie się 29 kwietnia 2010 r. 2013-02-28 14:16
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenów przy ul. Morskiej. Przetargi odbęda się 26 kwietnia 2010 r. 2013-02-28 14:16
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców - ul. Portowa 2013-02-28 14:15
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców - ul. Cicha 2013-02-28 14:15
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców - ul. Krótka 2013-02-28 14:15
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców - ul. Zalewowa 2013-02-28 14:15
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2013-02-28 14:15
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nadmorskiej strefy centralnej Krynicy Morskiej. 2013-02-28 14:15
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 19 marca 2010 r. 2013-02-28 14:15
Ogłoszenie Przewodnicząca Rady Miejskiej - Agnieszka Jaworska, zwołuje Sesję Rady Miasta w dn. 17.03.2010 r. o godz.14:00 2013-02-28 14:15
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenów pod działalność handlową w Krynicy Morskiej. 2013-02-28 14:15
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenów pod działalność handlową położonych na działce nr 602/14 przy MOLO w Krynicy Morskiej. 2013-02-28 14:15
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu. działka nr714/1 pow. 507m2 (bez dojazdu) 2013-02-28 14:15
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY z dnia 26 lutego 2010r. 2013-02-28 14:15
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 29 stycznia 2010 r. 2013-02-28 14:14
Ogłoszenie Przewodnicząca Rady Miejskiej - Agnieszka Jaworska, zwołuje Sesję Rady Miasta w dn. 27.01.2010 r. o godz.14:00 2013-02-28 14:14
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców - ulica Portowa 2013-02-28 14:14
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców - ulica Krótka 2013-02-28 14:14
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców - ulica Cicha 2013-02-28 14:14
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nadmorskiej strefy centralnej Krynicy Morskiej 2013-02-28 14:14
Zawiadomienie/Obwieszczenie Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zasięgnięciu opinii 2013-02-28 14:14