herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Informacja o godzinach pracy Urzędu Miasta Krynica Morska w dn. 30.12.11 r. 2013-02-28 14:33
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dn. 23.12.2011 r. 2013-02-28 14:33
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje IX Sesję Rady Miejskiej 2013-02-28 14:33
Informacja o godzinach pracy Urzędu Miasta Krynica Morska w dn. 23.12.11 r. 2013-02-28 14:33
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 2 grudnia 2011 r. 2013-02-28 14:33
Burmistrza Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty na opracowanie: "Aktualizacji projektu założeń do planu w zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Krynica Morska" 2013-02-28 14:33
Wybranie oferty- dot. pisam GKP.271.69-4.2011 2013-02-28 14:33
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Portowej 24 2013-02-28 14:33
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o przyjęciu dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nadmorskiej strefy centralnej Krynicy Morskiej 2013-02-28 14:33
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dot. realizacji inwestycji drogowej 2013-02-28 14:33
Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy Gminy Miasta Krynica Morska z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok 2013-02-28 14:33
Ogłoszenie w sprawie przedstawienia oferty na realizację zadania 2013-02-28 14:32
Ogłoszenie w sprawie przedstawienia oferty na powierzenie realizacji zadania 2013-02-28 14:32
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje VIII Sesję Rady Miejskiej 2013-02-28 14:32
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska w sprawie program współpracy Gminy Miasta Krynica Morska 2013-02-28 14:32
Wykaz terenów przeznaczonych do najmu z dnia 28 października 2011 r. Nr 6/2011 2013-02-28 14:32
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza drugi ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Krynicy Morskiej 2013-02-28 14:31
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej 2013-02-28 14:31
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej 2013-02-28 14:31
Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego o wydaniu decyzji 2013-02-28 14:31
Zarządzenie Nr 62/2011 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 19 września 2011 r. 2015-04-02 21:12
Uchwała Nr 2/2011 Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 1 w Krynicy Morskiej z dnia 19 września 2011 r. 2013-02-28 14:31
Uchwała Nr 1/2011 Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 1 w Krynicy Morskiej z dnia 19 września 2011 r. 2013-02-28 14:31
Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego z dnia 2011.09.13 dotyczące przebudowy ul. Słonecznej i ul. Piaskowej 2013-02-28 14:31
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do NPPDL 2013-02-28 14:31
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 5 września 2011 r. w sprawie informacji o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. oraz o siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej. 2013-02-28 14:31
Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego z dnia 2011.08.29 dotyczące przebudowy dróg gminnych w Krynicy Morskiej 2013-02-28 14:30
Burmistrz Miasta Krynica Morska odwołuje pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na nieruchomość Nr 1 ( działka nr 429/16, działka nr 429/17, działka nr 429/18, działka nr 429/19) położonej w Krynicy Morskiej przy ulicy Nowej 2013-02-28 14:30
Obwieszczenie Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Portowej i ulicy Świerczewskiego 2013-02-28 14:30
Obwieszczenie Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Turystycznej 2013-02-28 14:30
Obwieszczenie Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Morskiej 2013-02-28 14:30
Obwieszczenie Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Bałtyckiej 2013-02-28 14:30
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje VII Sesję Rady Miejskiej 2013-02-28 14:30
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nadmorskiej strefy centralnej Krynicy Morskiej 2013-02-28 14:30
Postanowienie o sprostowaniu decyzji środowiskowej z dn. 08.08.2011 r. 2013-02-28 14:30
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 10 sierpnia 2011 r. 2013-02-28 14:29
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2013-02-28 14:29
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dn. 05.08.2011 r. 2013-02-28 14:29
Ogłoszenie w sprawie skarg i wniosków 2013-02-28 14:29
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza drugi ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Krynicy Morskiej przy ul. Lotników 2013-02-28 14:29
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy ustny, ograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanych nieruchomości położonych w Krynicy Morskiej 2013-02-28 14:29
Postanowienie o sprostowaniu decyzji środowiskowej 2013-02-28 14:29
Postanowienie o sprostowaniu decyzji środowiskowej 2013-02-28 14:29
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Krynicy Morskiej przy ulicy: Nowej, Teleexpressu, Świerczewskiego 2. 2013-02-28 14:28
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o przyjęciu dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nadmorskiej strefy centralnej Krynicy Morskiej dla terenu oznaczonego symbolem 4.U. 2013-02-28 14:28
24.VI.2011 r. - Dzień wolny od pracy 2013-02-28 14:28
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 17 czerwca 2011 r. 2013-02-28 14:28
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje VI Sesję Rady Miejskiej 2013-02-28 14:28
Wykaz środków pochodzących z budżetu UE 2010 r. 2013-02-28 14:28
Burmistrz Miasta Krynica Morska odwołuje ogłoszony na dzień 31 maja 2011 r. przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Portowej 24. 2013-02-28 14:28
Zapytanie o cenę dot. wyceny przesiewu plaży w Krynicy Morskiej specjalistyczną maszyną do czyszczenia plaży 2013-02-28 14:28
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 12 maja 2011 r. 2013-02-28 14:28
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dn. 13.05.2011 r. 2013-02-28 14:28
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Portowej 24 2013-02-28 14:28
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje V Sesję Rady Miejskiej 2013-02-28 14:28
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Nowej (działki nr 430/28, 429/23) z przeznaczeniem na prowadzenie miejsc parkingowych. 2013-02-28 14:28
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenów przy ul. Gdańskiej pod działalność handlową. 2013-02-28 14:27
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę PARKINGU przy ul. Gdańskiej/Bojerowców usytuowanego na działce 602/3. 2013-02-28 14:27
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenów przy ul. Korczaka pod działalność rekreacyjną. 2013-02-28 14:27
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenów przy MOLO pod działalność promocyjną. 2013-02-28 14:27
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dn. 31.03.2011 r. 2013-02-28 14:27
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krynica Morska na rok 2011 2013-02-28 14:27
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu pod działalność gastronomiczną. 2013-02-28 14:27
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenów przy ul. Morskiej pod działalność handlową. 2013-02-28 14:27
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenów pod działalność handlową. 2013-02-28 14:27
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 24 marca 2011 r. 2013-02-28 14:27
Unieważnienie zapytania ofertowego na zlecenie opracowania dokumentacji przetargowej oraz doradztwa przy prowadzeniu procedury zamówień publicznych na zlecenie przygotowania dokumentacji technicznej modernizowanych dróg w Krynicy Morskiej 2013-02-28 14:26
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z 15 marca 2011 r. 2013-02-28 14:26
Zapytanie ofertowe - Burmistrz Miasta Krynica Morska zamierza zlecić opracowanie dokumentacji przetargowej oraz doradztwo przy prowadzeniu procedury zamówień publicznych na zlecenie przygotowania dokumentacji technicznej modernizowanych dróg w Krynicy Morskiej 2013-02-28 14:26
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 2013-02-28 14:26
Zawiadomienie/Obwieszczenie Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej dot. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2013-02-28 14:26
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o przyjęciu dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nadmorskiej strefy centralnej Krynicy Morskiej dla terenów oznaczonych symbolem 6.MU, 14.KD-X 2013-02-28 14:25
Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Krynicy Morskiej w 2011 r. 2013-02-28 14:25
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2013-02-28 14:25
Ogłoszenie o wyborze oferty na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Bałtyckiej wraz z rewitalizacją parku przy fontannie w miejscowości Krynicy Morskiej 2013-02-28 14:25
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska dot. przebudowy drogi gminnej ul. Słonecznej i ul. Piaskowej. 2013-02-28 14:25
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje IV Sesję Rady Miejskiej 2013-02-28 14:25
Wykaz terenów przeznaczonych do dzierżawy z dnia 18 lutego 2011 r. 2013-02-28 14:25
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Krynicy Morskiej przy ul. Lotników 2013-02-28 14:25
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza drugi ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Żeglarzy 2013-02-28 14:24
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. 2013-02-28 14:24
Ogłoszenie o pracy Stałej Komisji Rady. 2013-02-28 14:24
Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Bałtyckiej wraz z rewitalizacją parku przy fontannie w miejscowości Krynica Morska 2013-02-28 14:24
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy ustny, ograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanych nieruchomości położonych w Krynicy Morskiej 2013-02-28 14:24
OGŁOSZENIE w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr III/11/10 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2013-02-28 14:24
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dn. 04.02.2011 r. 2013-02-28 14:24
Ogłoszenie o pracach stałych Komisji Rady. 2013-02-28 14:24