herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Osiągnięte poziomy recyklingu i ograniczenia odpadów biodegradowalnych Gminy Miasta Krynica Morska

OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU:

 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 250)

Art. 3b.1. Gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.:

 1. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;

 2. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo,

Art. 3c.1. Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 1. do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 2. do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

  - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

   

   

  2013 rok

  2014 rok

  2015 rok

  Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

  152,50%

  193,10%

  190,00%

  Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

  100,00%

  -

  43,10%

  Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

  301,40%

  68,40%

  65,30%

   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Zaboklicki 17-12-2015 13:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-12-2015
Ostatnia aktualizacja: 02-06-2016 11:23