herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PSZOK

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się pod adresem:
82-120 Krynica Morska
przy Oczyszczalni Ścieków w Krynicy Morskiej.

 

PSZOK obsługuje firma:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „STAN-EKO” Stanisław Drzewiecki
ul. Zalewowa 6/9
82-120 Krynica Morska

 

PSZOK jest czynny:
w okresie sezonowym (czerwiec-sierpień)
poniedziałek od 10.00 do 16.00
środa od 10.00 do 16.00
piątek od 10.00 do 16.00
sobota od 10.00 do 16.00
(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt)

w okresie poza sezonowym (wrzesień-maj)
wtorek od 10.00 do 16.00
sobota od 10.00 do 16.00
(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt).

 

CENNIK PSZOK:
Uchwała Nr XVII/337/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany cennika usług świadczonych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 

PAMIĘTAJ:

 • PSZOK z nieruchomości :

  • zamieszkałych,

  • zamieszkałych, na których świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych,

  • niezamieszkałych, na których świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych,

  • mieszanych,

  • zabudowanych domkami letniskowymi lub innymi nieruchomościami wykorzystywanymi na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

  przyjmuje odpady selektywnie zebrane nieodpłatnie w każdej ilości, z zastrzeżeniem odpadów budowlano- rozbiórkowych, których ilość nie może przekroczyć 1000 kg z nieruchomości rocznie, przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych.

   

 • PSZOK z nieruchomości niezamieszkałych nieodpłatnie przyjmuje następujące odpady:

  • odpady zielone w każdej ilości

  • meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości do 200 kg z nieruchomości rocznie,

  • popioły proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów komunalnych zmieszanych, nie więcej niż 40% objętości odpadów komunalnych zmieszanych.

  Pozostałe odpady zostaną przyjęte po opłaceniu usługi zgodnie z cennikiem PSZOK.

   

 • Pracownik PSZOK-u odmówi przyjęcia odpadów w następujących przypadkach:

  • stwierdzi, że odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów przyjmowanych,

  • stwierdzi brak możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych,

  • stwierdzi zanieczyszczenie i zabrudzenie w dostarczonych odpadach,

  • stwierdzi zmieszanie różnych frakcji odpadów,

  • stwierdzi bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

    

 • Do PSZOK-u nie będą przyjmowane odpady takie jak:

  • materiały zawierające azbest,

  • odpady budowlane zawierające: azbest, papę, smołę,

  • niesegregowane zmieszane odpady komunalne,

  • segregowane zanieczyszczone innymi odpadami,

  • budowlane pochodzące z działalności gospodarczej i usługowej,

  • szyby samochodowe,

  • szkło zbrojone i hartowane,

  • części samochodowe,

  • zanieczyszczony styropian budowlany,

  • odpady w opakowaniach cieknących,

  • odpady będące zagrożeniem bezpośrednim dla życia, zdrowia lub środowiska.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Zaboklicki 17-12-2015 13:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Zaboklicki 17-06-2016 14:08