herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/10 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 20 stycznia 2010 r. § 2 ust 1 pkt 2 podaje się do publicznej wiadomości kwoty za 2016 r. wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Marcin Zaboklicki 2017-05-25 13:06:34
26 maja 2017 r. o godz. 12:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2017-05-25 12:03:11
KOMUNIKAT NR 2/2017 Obwodowej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej powołanej do przeprowadzenia głosowania w referendum lokalnym zarządzonym na dzień 11 czerwca 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-05-25 10:52:20
KOMUNIKAT NR 1/2017 Obwodowej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej powołanej do przeprowadzenia głosowania w referendum lokalnym zarządzonym na dzień 11 czerwca 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-05-25 10:51:43
Harmonogram pracy Obwodowej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej w dniu 09.06.2017 r. Marcin Zaboklicki 2017-05-25 10:50:17
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXIX Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2017-05-25 07:52:30
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXIX Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2017-05-25 07:48:49
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 9/2017 Marcin Zaboklicki 2017-05-19 06:59:26
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 9/2017 - dokument usunięty Marcin Zaboklicki 2017-05-19 06:59:03
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 9/2017 - dokument usunięty Marcin Zaboklicki 2017-05-19 06:58:35
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 9/2017 - dokument usunięty Marcin Zaboklicki 2017-05-18 14:02:31
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 9/2017 - dokument usunięty Marcin Zaboklicki 2017-05-18 14:01:41
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 9/2017 - dokument usunięty Marcin Zaboklicki 2017-05-18 14:01:39
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) Burmistrz Miasta Krynica Morska przedstawia do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego pn.: "Nightskating w Krynicy Morskiej - Dzień Dziecka na kółkach". Marcin Zaboklicki 2017-05-18 09:37:44
Informacja w sprawie wyników przetargów na dzierżawę nieruchomości przeprowadzonych w dniu 09 maja 2017 r. Marcin Zaboklicki 2017-05-17 07:48:28
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2017-05-17 07:00:11
Zarządzenie Nr 33/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 9 maja 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-05-11 13:31:41
Zarządzenie Nr 33/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 9 maja 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-05-11 13:30:37
Zarządzenie Nr 34/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 10 maja 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-05-11 12:06:28
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2017-05-10 09:35:29
Marcin Zaboklicki 2017-05-05 13:16:36
Anna Brzezińska - rok 2017 Marcin Zaboklicki 2017-05-04 13:11:20
Bożena Górnicz - rok 2017 Marcin Zaboklicki 2017-05-04 13:10:52
Agnieszka Murawska - Nikołajuk - rok 2017 Marcin Zaboklicki 2017-05-04 13:10:34
Mariusz Ogrodowski - rok 2017 Marcin Zaboklicki 2017-05-04 13:10:19
Marek Włodarski - rok 2017 Marcin Zaboklicki 2017-05-04 13:10:07
Małgorzata Stefaniak - rok 2017 Marcin Zaboklicki 2017-05-04 13:08:46
Jolanta Kwiatkowska - rok 2017 Marcin Zaboklicki 2017-05-04 13:08:03
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 przy ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej (działka nr 29/102). Marcin Zaboklicki 2017-05-04 11:46:29
Zarządzenie Nr 32/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 4 maja 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-05-04 09:44:35
Zarządzenie Nr 32/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 4 maja 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-05-04 09:26:43
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 26 kwietnia 2017 r. Marcin Zaboklicki 2017-05-04 08:16:17
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - kwartał I 2017 r.   2017-04-28 22:01:20
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej przy ulicy Wierzbowej   2017-04-28 21:58:55
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 8/2017   2017-04-28 21:55:34
Sprawozdanie o wykonaniu budżetu za okres od początku roku do 31 marca 2017 r. - plik pdf Marcin Zaboklicki 2017-04-27 14:02:24
Rok 2017 Marcin Zaboklicki 2017-04-27 14:01:54
Zarządzenie Nr 31/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 27 kwietnia 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-04-27 13:47:05
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wojska Polskiego i Przyjaźni w Krynicy Morskiej oraz do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu Marcin Zaboklicki 2017-04-25 12:41:08
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza przetargi na dzierżawę terenu przy ulicy Portowej - stanowiska numer: nr 5, nr 6 i nr 7 Marcin Zaboklicki 2017-04-24 12:13:48