herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 24 września 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-09-24 08:48:06
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 21 września 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 7/2018 Marcin Zaboklicki 2018-09-21 07:21:47
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2018-09-20 09:15:50
Sesja XXXVII Rady Miasta Krynica Morska 26.04.2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-09-20 08:03:31
Zarządzenie Nr 60/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 30 sierpnia 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-09-19 14:02:07
Zarządzenie Nr 60/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 30 sierpnia 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-09-19 14:01:32
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 18 września 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-09-18 15:07:04
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 18 września 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-09-18 15:01:24
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 18 września 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-09-18 12:45:56
Wykaz działań podejmowanych wobec Urzędu Miasta Krynica Morska poprzez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową Marcin Zaboklicki 2018-09-17 14:26:22
Zapytanie ofertowe na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-09-17 12:55:27
KLAUZULA INFORMACYJNA Marcin Zaboklicki 2018-09-17 09:24:33
Uchwała Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2018-09-17 09:20:07
Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2018-09-17 09:19:24
Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2018-09-17 09:19:06
Komunikat Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2018-09-17 09:18:18
Komunikat Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2018-09-17 09:17:48
Komunikat Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2018-09-17 09:17:02
Wybory Samorządowe zarządzone na dzień 21 października 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-09-17 09:12:54
Marcin Zaboklicki 2018-09-07 14:41:03
Marcin Zaboklicki 2018-09-07 14:40:26
Marcin Zaboklicki 2018-09-07 12:34:56
Marcin Zaboklicki 2018-09-07 12:34:30
Marcin Zaboklicki 2018-09-07 12:31:08
Gmina Miasta Krynica Morska: Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania "Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska". Marcin Zaboklicki 2018-09-07 08:49:39
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-09-06 11:58:43
Gmina Miasta Krynica Morska: Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania "Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska". Marcin Zaboklicki 2018-09-04 13:21:10
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-09-04 12:20:08
Zarządzenie Nr 57/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 30 sierpnia 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-08-30 10:14:55
Gmina Miasta Krynica Morska: Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania "Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska". Marcin Zaboklicki 2018-08-29 11:36:45
Zapytanie ofertowe na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-08-28 13:25:13
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Krynica Morska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej, odbywającej się przed wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-08-27 12:57:30
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-08-27 12:56:44
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o zakończeniu zbierania dowodów dla sprawy pn. "Rozbudowa Pirsu Pasażerskiego oraz pozostałe inwestycje w porcie w Krynicy Morskiej". Marcin Zaboklicki 2018-08-27 09:57:20
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-08-24 11:24:58
Gmina Miasta Krynica Morska: Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania "Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska". Marcin Zaboklicki 2018-08-24 11:17:42
Uchwała numer: XL/386/18 z dnia: 2018.08.23 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2056 Marcin Zaboklicki 2018-08-24 11:16:03
Uchwała numer: XL/385/18 z dnia: 2018.08.23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Marcin Zaboklicki 2018-08-24 11:15:32
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2018-08-22 13:13:58
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2018-08-22 13:12:25