herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-11-16 13:20:53
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Krynica Morska". Marcin Zaboklicki 2018-11-16 11:20:58
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Krynica Morska". Marcin Zaboklicki 2018-11-16 11:19:10
Skład Rady Miasta Krynica Morska 2022-2023 Marcin Zaboklicki 2018-11-15 12:34:41
Skład Rady Miasta Krynica Morska 2022-2023 Marcin Zaboklicki 2018-11-15 12:29:33
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na zastępstwo za nieobecnego pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. Zarządzania odpadami komunalnymi Marcin Zaboklicki 2018-11-14 14:47:13
Zarządzenie Nr 66/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 14 listopada 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-11-14 09:06:56
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na zastępstwo za nieobecnego pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w referacie Komunalno Inwestycyjnym Marcin Zaboklicki 2018-11-14 08:38:47
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na zastępstwo za nieobecnego pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w referacie Komunalno Inwestycyjnym Marcin Zaboklicki 2018-11-14 08:38:07
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na zastępstwo za nieobecnego pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w referacie Komunalno Inwestycyjnym Marcin Zaboklicki 2018-11-14 08:32:35
Zarządzenie Nr 65/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 14 listopada 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-11-14 08:09:09
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-11-13 10:05:54
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-11-13 10:05:50
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-11-13 10:05:44
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-11-13 10:04:24
Komisarz Wyborczy w Gdańsku, zwołuje I Sesję Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2018-11-13 07:17:21
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie WOOŚ.4211.1.2017.AZ.58 dot. przedsięwzięcia pn. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Marcin Zaboklicki 2018-11-08 14:38:51
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie WOOŚ.4211.1.2017.AZ.55 dot. przedsięwzięcia pn. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Marcin Zaboklicki 2018-11-08 14:37:29
Burmistrz Miasta Krynica Morska 2018-2023 Marcin Zaboklicki 2018-11-07 09:57:36
Burmistrz Miasta Krynica Morska 2014 - 2018 - Krzysztof Swat 14.09.2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-11-07 09:55:54
Burmistrz Miasta Krynica Morska 2014 - 2018 - Krzysztof Swat 14.09.2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-11-07 09:11:11
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-11-06 12:00:00
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-11-06 11:59:33
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-11-06 11:56:38
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-11-06 11:50:46
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-11-06 11:47:05
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-11-06 11:40:31
Statut Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-11-05 10:24:24
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 9/2018 - dokument usunięty Marcin Zaboklicki 2018-11-02 07:08:42
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Nr 3/2018 - dokument usunięty Marcin Zaboklicki 2018-11-02 07:08:40
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Nr 3/2018 Marcin Zaboklicki 2018-11-02 07:08:37
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 9/2018 Marcin Zaboklicki 2018-11-02 07:08:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o przystąpieniu do sporządzenia nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Krynica Morska. Marcin Zaboklicki 2018-10-31 13:33:13
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Nr 3/2018 - dokument usunięty Marcin Zaboklicki 2018-10-31 12:38:30
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Nr 3/2018 - dokument usunięty Marcin Zaboklicki 2018-10-31 12:38:28
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 9/2018 - dokument usunięty Marcin Zaboklicki 2018-10-31 12:37:32
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 9/2018 - dokument usunięty Marcin Zaboklicki 2018-10-31 12:37:29
Sprawozdanie o wykonaniu budżetu za okres od początku roku do 30 września 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-10-30 13:26:12
Sprawozdanie o wykonaniu budżetu za okres od początku roku do 30 września 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-10-30 13:25:39
Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 29 października 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-10-30 13:19:26