herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2019-03-25 14:02:35
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2019-03-25 14:02:23
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2019-03-25 14:01:22
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.7.2019.mko.2 dot. przedsięwzięcia pn. Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat Marcin Zaboklicki 2019-03-25 13:16:24
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje VII Sesję Rady Miejskiej na dzień 28 marca 2019 r. na godz. 13:00 Marcin Zaboklicki 2019-03-22 13:59:46
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje VII Sesję Rady Miejskiej na dzień 28 marca 2019 r. na godz. 13:00 Marcin Zaboklicki 2019-03-22 11:13:08
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje VII Sesję Rady Miejskiej na dzień 28 marca 2019 r. na godz. 13:00 Marcin Zaboklicki 2019-03-22 11:10:43
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. ds. Obsługi Rady Miejskiej i ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych, Przeciwpożarowych, Przeciwpowodziowych i OSP Marcin Zaboklicki 2019-03-22 09:38:19
Posiedzenie stałych Komisji Rady w dniu 20.03.2019 r. o godz. 14:00 - Sala narad Urzędu Miasta Marcin Zaboklicki 2019-03-20 13:10:23
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej ( art. 37 ust. 1 pkt 2 lit.g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. nr 157, poz. 1240) Marcin Zaboklicki 2019-03-20 13:04:32
rok 2019 Marcin Zaboklicki 2019-03-20 12:57:42
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2019-03-19 12:51:52
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2019-03-19 12:51:27
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2019-03-19 12:51:21
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2019-03-19 12:51:16
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2019-03-19 12:51:10
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2019-03-19 12:51:01
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2019-03-19 12:50:53
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2019-03-19 12:50:46
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2019-03-19 12:50:37
Zarządzenie Nr 13/19 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 19 marca 2019 r. Marcin Zaboklicki 2019-03-19 11:11:30
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. ds. Obsługi Rady Miejskiej i ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych, Przeciwpożarowych, Przeciwpowodziowych i OSP Marcin Zaboklicki 2019-03-19 10:59:41
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. Obsługi Rady Miejskiej i ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych, Przeciwpożarowych, Przeciwpowodziowych i OSP. Marcin Zaboklicki 2019-03-19 10:57:49
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4211.24.2012.MS.18 dot. przedsięwzięcia pn. "Zespół morskich farm wiatrowych o maksymalnej łącznej zainstalowanej mocy 1200 MW wraz z infrastrukturą techniczną, pomiarowo-badawczą i serwisową związana z etapem przygotowawczym, realizacyjnym i eksploatacyjnym Marcin Zaboklicki 2019-03-19 10:49:10
Zbiorcza informacja o petycjach złożonych w 2019 roku Marcin Zaboklicki 2019-03-19 09:24:45
Zbiorcza informacja o petycjach złożonych w 2019 roku Marcin Zaboklicki 2019-03-19 09:22:28
Zbiorcza informacja o petycjach złożonych w 2018 roku Marcin Zaboklicki 2019-03-19 09:22:17
Zbiorcza informacja o petycjach złożonych w 2017 roku Marcin Zaboklicki 2019-03-19 09:22:05
Zbiorcza informacja o petycjach złożonych w 2016 roku Marcin Zaboklicki 2019-03-19 09:21:30
Zbiorcza informacja o petycjach złożonych w 2019 roku Marcin Zaboklicki 2019-03-18 13:24:33
Zbiorcza informacja o petycjach złożonych w 2019 roku Marcin Zaboklicki 2019-03-18 13:21:07
Zbiorcza informacja o petycjach złożonych w 2019 roku Marcin Zaboklicki 2019-03-18 13:20:45
Zbiorcza informacja o petycjach złożonych w 2019 roku Marcin Zaboklicki 2019-03-18 13:20:17
Marcin Zaboklicki 2019-03-15 14:50:40
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4211.24.2012.MS.16 dot. przedsięwzięcia pn. "Zespół morskich farm wiatrowych o maksymalnej łącznej zainstalowanej mocy 1200 MW wraz z infrastrukturą techniczną, pomiarowo-badawczą i serwisową związana z etapem przygotowawczym, realizacyjnym i eksploatacyjnym Marcin Zaboklicki 2019-03-15 14:25:29
Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu Portu Jachtowego Marcin Zaboklicki 2019-03-15 14:21:59
Marcin Zaboklicki 2019-03-15 14:17:27
Marcin Zaboklicki 2019-03-15 14:16:00
Zarządzenie Nr 12/19 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 14 marca 2019 r. Marcin Zaboklicki 2019-03-15 08:30:00
Zarządzenie Nr 11/19 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 14 marca 2019 r. Marcin Zaboklicki 2019-03-15 08:29:46