herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 39/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 21 czerwca 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-06-23 11:49:37
Zarządzenie Nr 36/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 5 czerwca 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-06-23 11:39:00
Zarządzenie Nr 37/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 14 czerwca 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-06-23 11:38:40
Zarządzenie Nr 40/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 23 czerwca 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-06-23 11:37:19
Informacja o godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 21 czerwca 2017 r. Marcin Zaboklicki 2017-06-19 10:43:45
Druki obowiązujące do 31.12.2015 r. Marcin Zaboklicki 2017-06-16 13:37:07
Druki obowiązujące od 01.01.2016 r. Marcin Zaboklicki 2017-06-16 13:36:27
Rejestr instytucji kultury Marcin Zaboklicki 2017-06-16 07:33:52
Rejestr instytucji kultury Marcin Zaboklicki 2017-06-16 07:30:39
Rejestr instytucji kultury Marcin Zaboklicki 2017-06-16 07:26:50
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXX Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2017-06-14 14:29:39
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXX Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2017-06-14 14:29:36
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXX Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2017-06-14 14:20:10
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXX Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2017-06-14 14:20:08
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Krynica Morska przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego nieograniczonego przetargu Marcin Zaboklicki 2017-06-14 11:49:49
Zarządzenie Nr 37/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 14 czerwca 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-06-14 11:42:20
Rejestr instytucji kultury Marcin Zaboklicki 2017-06-12 14:43:39
Rejestr instytucji kultury Marcin Zaboklicki 2017-06-12 14:40:12
Rejestr instytucji kultury Marcin Zaboklicki 2017-06-12 14:39:22
Rejestr instytucji kultury Marcin Zaboklicki 2017-06-12 14:38:07
Rejestr instytucji kultury Marcin Zaboklicki 2017-06-12 14:32:53
Rejestr instytucji kultury Marcin Zaboklicki 2017-06-12 14:20:26
Rejestr instytucji kultury Marcin Zaboklicki 2017-06-12 14:15:15
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Marcin Zaboklicki 2017-06-12 11:34:06
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana plh280007 planowanego przedsięwzięcia p.n.: "Budowa odcinka ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym nr-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9". Marcin Zaboklicki 2017-06-12 11:27:08
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana plh280007 planowanego przedsięwzięcia p.n.: "Budowa odcinka ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym nr-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9". Marcin Zaboklicki 2017-06-12 11:26:00
Burmistrz Miasta Krynica Morska 2014 - 2018 - Krzysztof Swat 08.03.2017 r. Marcin Zaboklicki 2017-06-09 12:09:37
Burmistrz Miasta Krynica Morska 2014 - 2018 - Krzysztof Swat 08.03.2017 r. Marcin Zaboklicki 2017-06-09 12:09:26
Zarządzenie Nr 36/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 5 czerwca 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-06-05 11:45:20
Sesja nadzwyczajna Rady Miasta Krynica Morska 03.04.2017 r. Marcin Zaboklicki 2017-06-05 10:36:31
Sesja XXVII Rady Miasta Krynica Morska 30.03.2017 r. Marcin Zaboklicki 2017-06-05 10:35:43
Uchwała numer: XXIX/272/17 z dnia: 2017.05.30 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Marcin Zaboklicki 2017-06-02 10:36:01
Uchwała numer: XXIX/271/17 z dnia: 2017.05.30 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Marcin Zaboklicki 2017-06-02 10:35:54
Uchwała numer: XXIX/272/17 z dnia: 2017.05.30 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Marcin Zaboklicki 2017-06-02 10:30:18
Uchwała numer: XXIX/271/17 z dnia: 2017.05.30 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Marcin Zaboklicki 2017-06-02 10:29:27
Uchwała numer: XXIX/270/17 z dnia: 2017.05.30 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Marcin Zaboklicki 2017-06-02 10:28:52
Uchwała numer: XXIX/269/17 z dnia: 2017.05.30 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2017-06-02 10:28:03
Uchwała numer: XXIX/268/17 z dnia: 2017.05.30 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2017-06-02 10:27:00
Uchwała numer: XXIX/267/17 z dnia: 2017.05.30 w sprawie wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2017-06-02 10:26:04
Uchwała numer: XXIX/267/17 z dnia: 2017.05.30 w sprawie wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2017-06-02 10:25:23