Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Krynica Morska
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Marcin Zaboklicki 2019-11-12 14:51:10
Burmistrz Gminy Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na wolne stanowisko - ds. Obsługi Rady Miejskiej i ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych, Przeciwpożarowych, Przeciwpowodziowych i OSP Marcin Zaboklicki 2019-11-06 11:15:18
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2019-11-05 08:39:39
Zarządzenie Nr 72/19 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 04 listopada 2019 r. Marcin Zaboklicki 2019-11-04 12:04:29
Zarządzenie Nr 72/19 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 04 listopada 2019 r. Marcin Zaboklicki 2019-11-04 12:04:02
Zarządzenie Nr 71/19 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 31 października 2019 r. Marcin Zaboklicki 2019-11-04 12:02:08
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 8.11.2019 r. godzina 13:00, Budynek Urzędu Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2019-11-04 09:58:19
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w listopadzie 2019 r. Marcin Zaboklicki 2019-11-04 09:56:39
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 r. Marcin Zaboklicki 2019-10-30 08:21:48
Sprawozdanie o wykonaniu budżetu za okres od początku roku do 30 września 2019 r. Marcin Zaboklicki 2019-10-29 08:43:53
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 25 października 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Marcin Zaboklicki 2019-10-25 11:28:21
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 25 października 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Marcin Zaboklicki 2019-10-25 11:28:10
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 25 października 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Marcin Zaboklicki 2019-10-25 11:22:14
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 25 października 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Marcin Zaboklicki 2019-10-25 11:20:45
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 25 października 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Marcin Zaboklicki 2019-10-25 11:20:40
Uchwała numer: XIII/127/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 Marcin Zaboklicki 2019-10-25 07:22:28
Uchwała numer: XIII/126/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Marcin Zaboklicki 2019-10-25 07:22:25
Uchwała numer: XIII/125/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Malborku na kadencję 2020-2023 Marcin Zaboklicki 2019-10-25 07:22:21
Uchwała numer: XIII/128/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Marcin Zaboklicki 2019-10-25 07:22:12
Uchwała numer: XIII/129/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru,terminu płatności oraz inkasentów na rok 2020 Marcin Zaboklicki 2019-10-25 07:22:09
Uchwała numer: XIII/130/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2020 rok Marcin Zaboklicki 2019-10-25 07:22:06
Uchwała numer: XIII/131/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, dziennych stawek opłaty, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2020 rok Marcin Zaboklicki 2019-10-25 07:22:03
Uchwała numer: XIII/132/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały o utworzeniu Parku Krajobrazowego Mierzei i Żuław Wiślanych Marcin Zaboklicki 2019-10-25 07:22:01
Uchwała numer: XIII/125/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Malborku na kadencję 2020-2023 Marcin Zaboklicki 2019-10-25 07:21:56
Zbiorcza informacja o petycjach złożonych w 2019 roku Marcin Zaboklicki 2019-10-24 13:57:52
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.31 dot. pn. Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską- lokalizacja Nowy Świat Marcin Zaboklicki 2019-10-24 13:53:06
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla terenów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2019-10-24 13:43:54
Uchwała numer: XIII/132/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały o utworzeniu Parku Krajobrazowego Mierzei i Żuław Wiślanych Marcin Zaboklicki 2019-10-24 10:17:48
Uchwała numer: XIII/132/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały o utworzeniu Parku Krajobrazowego Mierzei i Żuław Wiślanych Marcin Zaboklicki 2019-10-24 10:17:45
Uchwała numer: XIII/131/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, dziennych stawek opłaty, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2020 rok Marcin Zaboklicki 2019-10-24 10:17:11
Uchwała numer: XIII/131/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, dziennych stawek opłaty, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2020 rok Marcin Zaboklicki 2019-10-24 10:17:05
Uchwała numer: XIII/130/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2020 rok Marcin Zaboklicki 2019-10-24 10:16:32
Uchwała numer: XIII/130/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2020 rok Marcin Zaboklicki 2019-10-24 10:16:29
Uchwała numer: XIII/129/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru,terminu płatności oraz inkasentów na rok 2020 Marcin Zaboklicki 2019-10-24 10:15:52
Uchwała numer: XIII/129/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru,terminu płatności oraz inkasentów na rok 2020 Marcin Zaboklicki 2019-10-24 10:15:49
Uchwała numer: XIII/128/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Marcin Zaboklicki 2019-10-24 10:13:43
Uchwała numer: XIII/128/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Marcin Zaboklicki 2019-10-24 10:13:40
Uchwała numer: XIII/127/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 Marcin Zaboklicki 2019-10-24 10:12:33
Uchwała numer: XIII/126/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Marcin Zaboklicki 2019-10-24 10:12:30
Uchwała numer: XIII/127/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 Marcin Zaboklicki 2019-10-24 10:12:27