herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Mądra Bogumiła - Radna Rady Miejskiej Krynica Morska 22.04.2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-06-28 11:56:23
Labuda Dariusz - Radny Rady Miejskiej Krynica Morska 28.04.2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-06-28 11:55:48
Klekowska Jolanta - Radna Rady Miejskiej Krynica Morska 16.04.2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-06-28 11:55:13
Jaworska Anna - Radna Rady Miejskiej Krynica Morska 25.04.2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-06-28 11:54:41
Gotkowska - Stępień Karolina - Radna Rady Miejskiej Krynica Morska 26.04.2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-06-28 11:53:36
Gotkowska - Stępień Karolina - Radna Rady Miejskiej Krynica Morska 30.04.2015 r. Marcin Zaboklicki 2018-06-28 11:52:33
Gotkowska - Stępień Karolina - Radna Rady Miejskiej Krynica Morska 28.04.2016 r. Marcin Zaboklicki 2018-06-28 11:52:24
Gotkowska - Stępień Karolina - Radna Rady Miejskiej Krynica Morska 26.04.2017 r. Marcin Zaboklicki 2018-06-28 11:52:18
Gotkowska - Stępień Karolina - Radna Rady Miejskiej Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-06-28 11:52:08
Gotkowska - Stępień Karolina Marcin Zaboklicki 2018-06-28 11:51:41
Domański Dariusz - Radny Rady Miejskiej Krynica Morska 30.04.2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-06-28 11:50:57
Banach Bogumił - Radny Rady Miejskiej Krynica Morska 30.04.2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-06-28 11:50:09
Adamczyk Janusz - Radny Rady Miejskiej Krynica Morska 19.04.2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-06-28 11:49:30
Zarządzenie Nr 49/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 22 czerwca 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-06-26 10:46:02
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na stanowisko ds. Księgowości Budżetowej Marcin Zaboklicki 2018-06-26 10:38:42
Uchwała numer: XXXVIII/380/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych Marcin Zaboklicki 2018-06-26 10:33:02
Uchwała numer: XXXVIII/379/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-06-26 10:32:25
Uchwała numer: XXXVIII/378/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Marcin Zaboklicki 2018-06-26 10:30:53
Uchwała numer: XXXVIII/377/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Marcin Zaboklicki 2018-06-26 10:28:39
Uchwała numer: XXXVIII/376/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Marcin Zaboklicki 2018-06-26 10:27:52
Uchwała numer: XXXVIII/375/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej Marcin Zaboklicki 2018-06-26 10:26:38
Uchwała numer: XXXVIII/375/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej Marcin Zaboklicki 2018-06-26 10:24:30
Uchwała numer: XXXVIII/374/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Marcin Zaboklicki 2018-06-26 10:23:24
Uchwała numer: XXXVIII/373/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie terenu w dzierżawę Marcin Zaboklicki 2018-06-26 10:19:46
Uchwała numer: XXXVIII/372/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie zbycia w przetargu ograniczonym Marcin Zaboklicki 2018-06-26 10:17:45
Uchwała numer: XXXVIII/371/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu Marcin Zaboklicki 2018-06-26 10:16:55
Uchwała numer: XXXVIII/370/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-06-26 10:14:18
Uchwała numer: XXXVIII/369/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-06-26 10:13:33
Uchwała numer: XXXVIII/368/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie uchwalenia Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-06-26 10:12:50
Uchwała numer: XXXVIII/367/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-06-26 10:12:07
Uchwała numer: XXXVIII/366/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-06-26 10:11:04
Uchwała numer: XXXVIII/365/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli położonych na obszarze morskim przyległym do Gminy Krynica Morska na rok 2018 Marcin Zaboklicki 2018-06-26 10:10:20
Uchwała numer: XXXVIII/364/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Marcin Zaboklicki 2018-06-26 10:09:36
Uchwała numer: XXXVIII/363/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Marcin Zaboklicki 2018-06-26 10:08:37
Uchwała numer: XXXVIII/362/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2018-06-26 10:07:52
Uchwała numer: XXXVIII/361/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/342/18 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Krynica Morska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Marcin Zaboklicki 2018-06-26 10:07:09
Uchwała numer: XXXVIII/360/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 Marcin Zaboklicki 2018-06-26 10:06:14
Uchwała numer: XXXVIII/359/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Marcin Zaboklicki 2018-06-26 10:05:04
Uchwała numer: XXXVIII/358/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Malborskiemu na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia Marcin Zaboklicki 2018-06-26 10:04:06
Uchwała numer: XXXVIII/357/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Krynica Morska z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok Marcin Zaboklicki 2018-06-26 10:03:10