Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Krynica Morska
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 16.10.2019 r. godzina 13:00, Budynek Urzędu Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2020-01-07 10:42:43
Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska w dniu 18.10.2019 r. godz. 8:00 Marcin Zaboklicki 2020-01-07 10:42:38
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 8.11.2019 r. godzina 13:00, Budynek Urzędu Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2020-01-07 10:42:30
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 25.11.2019 r. godzina 13:00, Budynek Urzędu Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2020-01-07 10:42:25
Posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego w dniu 27.11.2019 r. godz. 11:00 Marcin Zaboklicki 2020-01-07 10:42:19
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 27.11.2019 r. godz. 15:00 Marcin Zaboklicki 2020-01-07 10:42:14
Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska w dniu 29.11.2019 r. godz. 10:00 Marcin Zaboklicki 2020-01-07 10:42:10
Posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego w dniu 03.12.2019 r. godz. 13:00 Marcin Zaboklicki 2020-01-07 10:42:04
Posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego w dniu 10.12.2019 r. godz. 14:00 odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2020-01-07 10:41:56
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 11.12.2019 r. godzina 13:00, Budynek Urzędu Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2020-01-07 10:41:50
Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska w dniu 12.12.2019 r. godz. 16:30 Marcin Zaboklicki 2020-01-07 10:41:45
Posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 16.12.2019 r. godzina 14:00, Budynek Urzędu Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2020-01-07 10:41:33
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 19.12.2019 r. godzina 13:00, Budynek Urzędu Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2020-01-07 10:40:43
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej w 2019 roku Marcin Zaboklicki 2020-01-07 10:39:35
Zarządzenie Nr 88/19 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 31 grudnia 2019 r. Marcin Zaboklicki 2020-01-07 09:36:38
Zarządzenie Nr 88/19 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 31 grudnia 2019 r. Marcin Zaboklicki 2020-01-07 09:35:43
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2020-01-07 08:54:50
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w styczniu 2020 r. Marcin Zaboklicki 2020-01-02 08:10:10
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w 2020 r. Marcin Zaboklicki 2020-01-02 08:07:37
Zarządzenie Nr 86/19 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 20 grudnia 2019 r. Marcin Zaboklicki 2019-12-24 11:15:54
Zarządzenie Nr 86/19 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 20 grudnia 2019 r. Marcin Zaboklicki 2019-12-24 11:15:36
Zarządzenie Nr 86/19 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 20 grudnia 2019 r. Marcin Zaboklicki 2019-12-24 11:12:34
Uchwała numer: XV/155/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę terenu Marcin Zaboklicki 2019-12-24 10:13:54
Uchwała numer: XV/154/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/129/19 z dnia 23 października 2019 r. dotyczącej wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2020 Marcin Zaboklicki 2019-12-24 10:13:17
Uchwała numer: XV/153/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie ustalenia wysokości i zasad obliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2019-12-24 10:12:32
Uchwała numer: XV/152/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2019-12-24 10:11:41
Uchwała numer: XV/151/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania Marcin Zaboklicki 2019-12-24 10:08:34
Uchwała numer: XV/150/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2052 Marcin Zaboklicki 2019-12-24 10:07:52
Uchwała numer: XV/149/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie budżetu na 2020 rok Marcin Zaboklicki 2019-12-24 10:07:10
Uchwała numer: XV/148/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 Marcin Zaboklicki 2019-12-24 10:06:35
Uchwała numer: XV/147/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Marcin Zaboklicki 2019-12-24 10:05:53
Uchwała numer: XV/146/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie uchylenia uchwały nr XII/124/19 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2019 Marcin Zaboklicki 2019-12-24 10:05:13
Osiągnięte poziomy recyklingu i ograniczenia odpadów biodegradowalnych Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2019-12-23 09:46:38
Zarządzenie Nr 85/19 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 20 grudnia 2019 r. Marcin Zaboklicki 2019-12-20 11:35:26
Zarządzenie Nr 83/19 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 18 grudnia 2019 r. Marcin Zaboklicki 2019-12-18 14:36:39
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Obsługi Rady Miejskiej i ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych, Przeciwpożarowych, Przeciwpowodziowych i OSP Marcin Zaboklicki 2019-12-18 14:34:59
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Obsługi Rady Miejskiej i ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych, Przeciwpożarowych, Przeciwpowodziowych i OSP Marcin Zaboklicki 2019-12-18 14:34:45
Marcin Zaboklicki 2019-12-18 14:06:47
Marcin Zaboklicki 2019-12-18 13:35:37
Zmiany dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych Marcin Zaboklicki 2019-12-17 13:18:55