herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-02-14 14:07:51
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenu pod działalność handlową - ul. Gdańska Marcin Zaboklicki 2018-02-12 14:04:18
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Gospodarczych, Handlu i Ewidencji Działalności Gospodarczej Marcin Zaboklicki 2018-02-09 12:41:18
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 2/2018 Marcin Zaboklicki 2018-02-09 07:07:11
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 2/2018 Marcin Zaboklicki 2018-02-09 07:07:06
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne ds. Gospodarczych, Handlu i Ewidencji Działalności Gospodarczej Marcin Zaboklicki 2018-02-08 13:31:50
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na zastępstwo za nieobecnego pracownika zatrudnionego na stanowisku d/s - Ewidencji ludności, Dowodów osobistych, Kadr, Szkolenia i BHP Marcin Zaboklicki 2018-02-05 13:19:21
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-02-02 14:33:19
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-02-02 14:33:15
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-02-02 14:33:01
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-02-02 14:32:57
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-02-02 14:24:37
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-02-02 14:24:31
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-02-02 14:21:35
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-02-02 14:21:10
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-02-02 14:21:05
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-02-02 14:21:01
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-02-02 14:20:53
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-02-02 14:20:47
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-02-02 14:20:37
Gmina Miasta Krynica Morska: "Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-02-02 13:33:54
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - kwartał IV 2017 r. Marcin Zaboklicki 2018-01-31 14:03:44
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - kwartał IV 2017 r. Marcin Zaboklicki 2018-01-31 14:03:38
Dyżury Radnych w 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-01-31 11:59:14
Uchwała numer: XXXV/329/18 z dnia: 2018.01.25 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych Marcin Zaboklicki 2018-01-31 09:11:57
Uchwała numer: XXXV/328/18 z dnia: 2018.01.25 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-01-31 09:11:27
Uchwała numer: XXXV/327/18 z dnia: 2018.01.25 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-01-31 09:10:31
Uchwała numer: XXXV/326/18 z dnia: 2018.01.25 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Marcin Zaboklicki 2018-01-31 09:09:50
Uchwała numer: XXXV/325/18 z dnia: 2018.01.25 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Marcin Zaboklicki 2018-01-31 09:09:05
Uchwała numer: XXXV/325/18 z dnia: 2018.01.25 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Marcin Zaboklicki 2018-01-31 09:08:34
Uchwała numer: XXXV/324/18 z dnia: 2018.01.25 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 Marcin Zaboklicki 2018-01-31 09:08:00
Uchwała numer: XXXV/323/18 z dnia: 2018.01.25 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Marcin Zaboklicki 2018-01-31 09:07:19
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Obsługi Kasy Marcin Zaboklicki 2018-01-31 07:06:42
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Obsługi Kasy Marcin Zaboklicki 2018-01-31 07:06:27
Gmina Miasta Krynica Morska: "Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-01-30 14:01:32
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Obsługi Kasy Marcin Zaboklicki 2018-01-30 13:26:44
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Obsługi Kasy Marcin Zaboklicki 2018-01-30 13:26:40
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Geodezji i Nieruchomości Gminnych Marcin Zaboklicki 2018-01-30 13:24:57
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Księgowości Budżetu Gminy, Inwentaryzacji i Podatku VAT Marcin Zaboklicki 2018-01-30 13:24:39
Zarządzenie Nr 7/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 26 stycznia 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-01-30 13:12:45