herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-05-28 13:12:54
Zarządzenie Nr 41/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 25 maja 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-05-25 13:04:31
Zarządzenie Nr 40/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 25 maja 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-05-25 13:01:30
Zarządzenie Nr 40/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 25 maja 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-05-25 11:05:09
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-05-25 07:31:03
"Sportowo - rekreacyjne zagospodarowanie terenu" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Przebrnie" Marcin Zaboklicki 2018-05-24 09:51:02
"Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2018-05-24 09:50:49
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Sportowo - rekreacyjne zagospodarowanie terenu" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Przebrnie". Marcin Zaboklicki 2018-05-24 09:47:59
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2018-05-24 09:47:37
"Sportowo - rekreacyjne zagospodarowanie terenu" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Przebrnie" Marcin Zaboklicki 2018-05-23 14:38:38
"Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2018-05-23 14:38:32
Zarządzenie Nr 29/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 27 kwietnia 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-05-23 13:30:58
Zarządzenie Nr 25/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 17 kwietnia 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-05-23 13:30:36
Zarządzenie Nr 27/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 20 kwietnia 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-05-23 13:29:35
Zarządzenie Nr 38/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 22 maja 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-05-23 13:28:23
Zarządzenie Nr 37/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 22 maja 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-05-23 13:27:48
Zarządzenie Nr 36/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 22 maja 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-05-23 13:27:06
Zarządzenie Nr 35/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 22 maja 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-05-23 13:26:15
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Krynica Morska, działka nr 748 obręb ewidencyjny Krynica Morska. Marcin Zaboklicki 2018-05-22 14:17:15
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz studni pomiarowej z kablem elektrycznym zasilającym studnię pomiarową w miejscowości Krynica Morska, działka nr 748 oraz 686/23 obręb ewidencyjny Krynica Morska. Marcin Zaboklicki 2018-05-22 14:16:54
Zarządzenie Nr 34/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 21 maja 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-05-22 14:14:51
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450) Burmistrz Miasta Krynica Morska przedstawia do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego pn.: "Nightskating w Krynicy Morskiej". Marcin Zaboklicki 2018-05-22 10:06:13
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 5/2018 Marcin Zaboklicki 2018-05-18 09:10:39
"Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2018-05-17 14:06:10
"Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2018-05-17 14:05:45
Zarządzenie Nr 33/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 17 maja 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-05-17 12:38:56
Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-05-17 10:07:51
Obwieszczenie Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa obiektów w Placówce Straży Granicznej w m. Krynica Morska, na nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Wojska Polskiego, działka 28/28 obręb ewidencyjny Krynica Morska. Marcin Zaboklicki 2018-05-16 14:11:58
Sesja XXXVI Rady Miasta Krynica Morska 15.03.2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-05-15 11:12:06
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Sportowo - rekreacyjne zagospodarowanie terenu" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Przebrnie". Marcin Zaboklicki 2018-05-14 14:06:22
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Sportowo - rekreacyjne zagospodarowanie terenu" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Przebrnie". Marcin Zaboklicki 2018-05-14 14:06:14
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2018-05-14 14:01:40
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2018-05-14 14:00:21
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2018-05-14 14:00:00
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2018-05-14 13:56:19
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej ( art. 37 ust. 1 pkt 2 lit.g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. nr 157, poz. 1240) Marcin Zaboklicki 2018-05-11 11:52:04
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej ( art. 37 ust. 1 pkt 2 lit.g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. nr 157, poz. 1240) Marcin Zaboklicki 2018-05-11 09:20:03
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2017 roku Marcin Zaboklicki 2018-05-11 09:19:52
Zobowiązania wymagalne na koniec 2017 roku Marcin Zaboklicki 2018-05-10 13:44:52
Wykaz dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku Marcin Zaboklicki 2018-05-10 13:44:33