herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała numer: II/3/18 z dnia: 2018.11.28 w sprawie powołania Komisji d/s Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego Marcin Zaboklicki 2018-11-29 11:01:32
Uchwała numer: I/2/18 z dnia: 2018.11.19 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2018-11-29 11:00:32
Uchwała numer: I/1/18 z dnia: 2018.11.19 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2018-11-29 11:00:09
Uchwała numer: I/1/18 z dnia: 2018.11.19 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2018-11-29 10:57:59
Skład Rady Miasta Krynica Morska 2022-2023 Marcin Zaboklicki 2018-11-29 10:26:29
Skład Rady Miasta Krynica Morska 2022-2023 Marcin Zaboklicki 2018-11-29 10:26:05
Uchwała Nr 197/g117/P/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta Krynica Morska na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Marcin Zaboklicki 2018-11-29 08:47:17
Uchwała Nr 196/g117/F/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej o wieloletniej prognozie finansowej gminy Miasto Krynica Morska na lata 2019 - 2056. Marcin Zaboklicki 2018-11-29 08:45:51
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na zastępstwo za nieobecnego pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w referacie Komunalno Inwestycyjnym Marcin Zaboklicki 2018-11-28 10:00:37
Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje o wyniku przetargów z dnia 21 listopada 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-11-28 08:18:34
Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje o wyniku przetargów z dnia 21 listopada 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-11-28 08:16:50
Marcin Zaboklicki 2018-11-23 11:23:08
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Nr 4/2018 Marcin Zaboklicki 2018-11-23 08:51:25
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-11-22 14:42:32
Marcin Zaboklicki 2018-11-22 12:42:22
Marcin Zaboklicki 2018-11-22 09:40:38
Marcin Zaboklicki 2018-11-22 08:32:42
Marcin Zaboklicki 2018-11-21 14:25:33
Marcin Zaboklicki 2018-11-21 14:04:35
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-11-21 07:10:46
Skład Rady Miasta Krynica Morska 2022-2023 Marcin Zaboklicki 2018-11-20 07:12:27
Skład Rady Miasta Krynica Morska 2022-2023 Marcin Zaboklicki 2018-11-20 07:11:20
Marcin Zaboklicki 2018-11-19 09:49:25
Zarządzenie Nr 67/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 15 listopada 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-11-19 08:42:16
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-11-16 13:20:53
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Krynica Morska". Marcin Zaboklicki 2018-11-16 11:20:58
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Krynica Morska". Marcin Zaboklicki 2018-11-16 11:19:10
Skład Rady Miasta Krynica Morska 2022-2023 Marcin Zaboklicki 2018-11-15 12:34:41
Skład Rady Miasta Krynica Morska 2022-2023 Marcin Zaboklicki 2018-11-15 12:29:33
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na zastępstwo za nieobecnego pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. Zarządzania odpadami komunalnymi Marcin Zaboklicki 2018-11-14 14:47:13
Zarządzenie Nr 66/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 14 listopada 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-11-14 09:06:56
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na zastępstwo za nieobecnego pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w referacie Komunalno Inwestycyjnym Marcin Zaboklicki 2018-11-14 08:38:47
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na zastępstwo za nieobecnego pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w referacie Komunalno Inwestycyjnym Marcin Zaboklicki 2018-11-14 08:38:07
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na zastępstwo za nieobecnego pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w referacie Komunalno Inwestycyjnym Marcin Zaboklicki 2018-11-14 08:32:35
Zarządzenie Nr 65/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 14 listopada 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-11-14 08:09:09
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-11-13 10:05:54
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-11-13 10:05:50
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-11-13 10:05:44
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-11-13 10:04:24
Komisarz Wyborczy w Gdańsku, zwołuje I Sesję Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2018-11-13 07:17:21