herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Księgowości Budżetowej Marcin Zaboklicki 2018-06-22 14:36:23
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-06-22 11:49:13
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-06-22 11:48:36
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-06-22 11:47:48
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-06-22 11:47:44
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-06-22 11:47:38
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-06-22 11:47:30
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-06-22 11:47:17
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-06-22 11:45:17
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-06-22 09:36:02
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu Postanowienia dot. sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na części działki nr 194 obręb 0003 Przebrno w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2018-06-21 14:46:50
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu Postanowienia dot. sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na części działki nr 194 obręb 0003 Przebrno w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2018-06-21 14:46:39
Pawłowska Teresa - Radna Rady Miejskiej Krynica Morska 19.04.2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-06-20 10:10:32
Burmistrz Miasta Krynica Morska 2014 - 2018 - Krzysztof Swat 05.04.2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-06-20 10:09:06
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-06-18 13:05:25
Zarządzenie Nr 47/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 18 czerwca 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-06-18 11:35:36
"Sportowo - rekreacyjne zagospodarowanie terenu" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Przebrnie" Marcin Zaboklicki 2018-06-14 14:14:13
"Sportowo - rekreacyjne zagospodarowanie terenu" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Przebrnie" Marcin Zaboklicki 2018-06-14 14:13:52
"Sportowo - rekreacyjne zagospodarowanie terenu" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Przebrnie" Marcin Zaboklicki 2018-06-14 14:13:47
"Sportowo - rekreacyjne zagospodarowanie terenu" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Przebrnie" Marcin Zaboklicki 2018-06-14 14:13:42
"Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2018-06-14 13:37:52
"Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2018-06-14 13:37:24
"Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2018-06-14 13:36:49
"Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2018-06-14 13:36:44
"Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2018-06-14 13:36:40
"Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2018-06-14 13:36:35
"Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2018-06-14 13:36:14
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXXVIII Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2018-06-14 12:42:14
Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450) w trybie bez konkursowym podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Miłośników Krynicy Morskiej z siedzibą w (82 - 120) Krynicy Morskiej przy ul. Górników 15. Marcin Zaboklicki 2018-06-14 11:54:29
Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450) w trybie bez konkursowym podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Miłośników Krynicy Morskiej z siedzibą w (82 - 120) Krynicy Morskiej przy ul. Górników 15. Marcin Zaboklicki 2018-06-14 11:53:49
Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450) w trybie bez konkursowym podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Miłośników Krynicy Morskiej z siedzibą w (82 - 120) Krynicy Morskiej przy ul. Górników 15. Marcin Zaboklicki 2018-06-14 11:53:44
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat". Marcin Zaboklicki 2018-06-13 08:54:11
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXXVIII Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2018-06-13 08:21:05
Posiedzenie Komisji Rady - 14.06.2018 godz. 11:00 - analiza materiałów na Sesję Marcin Zaboklicki 2018-06-12 09:35:22
Marcin Zaboklicki 2018-06-11 14:34:36
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania "Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-06-11 13:46:33
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat". Marcin Zaboklicki 2018-06-08 12:33:42
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na części działki nr 194 obręb 0003 Przebrno w Krynicy Morskiej. Marcin Zaboklicki 2018-06-07 12:06:54
Informacja na temat wyników zapytania ofertowego z dnia 15.05.2018 r. na opracowanie dwóch odrębnych projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Marcin Zaboklicki 2018-06-06 11:36:15
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa Pirsu Pasażerskiego oraz pozostałe inwestycje w porcie w Krynicy Morskiej". Marcin Zaboklicki 2018-06-06 11:04:47