herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o wyborze na zastępstwo na stanowisko sekretarka w Urzędzie Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2017-08-10 12:13:58
Ogłoszenie o wyborze na zastępstwo na stanowisko sekretarka w Urzędzie Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2017-08-10 12:13:41
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2017-08-10 07:51:09
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2017-08-09 14:50:16
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Krynicy Morskiej przy ulicy Przyjaźni 22 Marcin Zaboklicki 2017-08-09 14:49:57
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2017-08-09 14:49:32
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Krynicy Morskiej przy ulicy Przyjaźni 22 Marcin Zaboklicki 2017-08-09 13:49:15
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. Marcin Zaboklicki 2017-08-07 13:37:08
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o dopuszczeniu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków z siedzibą w Markach k. Warszawy, ul. Odrowąża 24, do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym, zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat". Marcin Zaboklicki 2017-08-01 10:31:05
Zarządzenie Nr 48/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 31 lipca 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-07-31 14:15:24
Burmistrz Gminy Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko - Sekretarka Marcin Zaboklicki 2017-07-31 12:46:18
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - kwartał II 2017 r. Marcin Zaboklicki 2017-07-31 12:37:06
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zmianie nazw ulic Marcin Zaboklicki 2017-07-27 13:09:20
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołania od decyzji Burmistrza Miasta Krynica Morska GKB.6730.04.2015 z dnia 27.06.2017r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 29/102 obręb 0001 Krynica Morska przy ul. Sienkiewicza. Marcin Zaboklicki 2017-07-26 08:09:22
Sprawozdanie o wykonaniu budżetu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 r. Marcin Zaboklicki 2017-07-24 08:29:21
Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu dotyczącego wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2017 r. Marcin Zaboklicki 2017-07-17 14:36:16
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krynica Morska - edycja 2017 Marcin Zaboklicki 2017-07-17 11:52:23
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krynica Morska - edycja 2017 Marcin Zaboklicki 2017-07-17 11:52:02
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krynica Morska - edycja 2017 Marcin Zaboklicki 2017-07-17 11:51:33
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: "Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat". Marcin Zaboklicki 2017-07-17 11:47:06
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXII/227/16 w Krynicy Morskiej z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Marcin Zaboklicki 2017-07-17 08:46:14
Zarządzenie Nr 46/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 14 lipca 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-07-17 08:41:36
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXII/227/16 w Krynicy Morskiej z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   2017-07-14 14:06:33
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXII/227/16 w Krynicy Morskiej z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   2017-07-14 14:06:31
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXII/227/16 w Krynicy Morskiej z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   2017-07-14 13:50:50
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXII/227/16 w Krynicy Morskiej z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   2017-07-14 13:44:22
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXII/227/16 w Krynicy Morskiej z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   2017-07-14 13:44:18
Zarządzenie Nr 45/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 12 lipca 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-07-13 10:13:41
Zarządzenie Nr 44/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 11 lipca 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-07-11 14:31:04
Zarządzenie Nr 44/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 11 lipca 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-07-11 14:27:24
Zarządzenie Nr 42/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 30 czerwca 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-07-11 14:27:03
Obwieszczenie Wojewody z dnia 3 lipca 2017 roku, dot. wydania decyzji Nr WI-I.7821.1.5.2017.PK-3, utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Nowodworskiego nr AB.710.2.2016.EŚ z dnia 17 marca 2017 r., oraz decyzję Nr WI-I.7821.1.5.2017.PK-1, umarzającą postępowanie z odwołania pozostałych odwołujących się od ww. decyzji Starosty Nowodworskiego nr AB.710.2.2016.EŚ z dnia 17 marca 2017 r., sprawa nr WI-I.7821.1.5.2017.PK Marcin Zaboklicki 2017-07-10 13:52:42
Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w dniu 30 czerwca 2017 r. Marcin Zaboklicki 2017-07-10 09:21:00
Zarządzenie Nr 42/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 30 czerwca 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-07-05 11:05:39
Zarządzenie Nr 42/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 30 czerwca 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-06-30 10:44:57
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Marcin Zaboklicki 2017-06-30 07:04:08
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. - dokument usunięty Marcin Zaboklicki 2017-06-30 07:03:51
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. - dokument usunięty Marcin Zaboklicki 2017-06-29 13:39:04
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. - dokument usunięty Marcin Zaboklicki 2017-06-29 13:39:02
Gmina Miasta Krynica Morska zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Krynica Morska - 2017". Marcin Zaboklicki 2017-06-29 13:36:20