herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat". Marcin Zaboklicki 2018-10-05 10:25:52
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat". Marcin Zaboklicki 2018-10-05 09:36:17
Uchwała Nr 7 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2018-10-04 13:53:44
Uchwała Nr 6 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2018-10-04 13:52:30
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dot. przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa Pirsu Pasażerskiego oraz pozostałe inwestycje w porcie w Krynicy Morskiej." Marcin Zaboklicki 2018-10-04 13:11:35
Informacja o wyniku przetargu Marcin Zaboklicki 2018-10-04 12:33:09
Komunikat Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2018-10-03 09:08:23
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-10-03 07:16:05
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji znak RDOŚ-Gd-WOO.420.7.2018.NB.ES.20 dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Pirsu Pasażerskiego oraz pozostałe inwestycje w porcie w Krynicy Morskiej". Marcin Zaboklicki 2018-10-02 12:46:15
Marcin Zaboklicki 2018-09-27 12:17:03
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 27 września 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 8/2018 Marcin Zaboklicki 2018-09-27 09:18:19
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-09-27 09:16:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Krynica Morska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej, odbywającej się przed wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-09-27 09:16:20
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 24 września 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-09-27 09:15:41
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 18 września 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-09-27 09:15:32
Gmina Miasta Krynica Morska: Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania "Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska". Marcin Zaboklicki 2018-09-26 09:55:32
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 24 września 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-09-24 08:48:06
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 21 września 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 7/2018 Marcin Zaboklicki 2018-09-21 07:21:47
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2018-09-20 09:15:50
Sesja XXXVII Rady Miasta Krynica Morska 26.04.2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-09-20 08:03:31
Zarządzenie Nr 60/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 30 sierpnia 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-09-19 14:02:07
Zarządzenie Nr 60/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 30 sierpnia 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-09-19 14:01:32
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 18 września 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-09-18 15:07:04
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 18 września 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-09-18 15:01:24
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 18 września 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-09-18 12:45:56
Wykaz działań podejmowanych wobec Urzędu Miasta Krynica Morska poprzez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową Marcin Zaboklicki 2018-09-17 14:26:22
Zapytanie ofertowe na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-09-17 12:55:27
KLAUZULA INFORMACYJNA Marcin Zaboklicki 2018-09-17 09:24:33
Uchwała Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2018-09-17 09:20:07
Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2018-09-17 09:19:24
Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2018-09-17 09:19:06
Komunikat Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2018-09-17 09:18:18
Komunikat Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2018-09-17 09:17:48
Komunikat Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2018-09-17 09:17:02
Wybory Samorządowe zarządzone na dzień 21 października 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-09-17 09:12:54
Marcin Zaboklicki 2018-09-07 14:41:03
Marcin Zaboklicki 2018-09-07 14:40:26
Marcin Zaboklicki 2018-09-07 12:34:56
Marcin Zaboklicki 2018-09-07 12:34:30
Marcin Zaboklicki 2018-09-07 12:31:08