herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zgłoszenie pobytu stałego Marcin Zaboklicki 2017-12-01 07:36:44
Wniosek o wydanie dowodu osobistego Marcin Zaboklicki 2017-12-01 07:29:30
Formularze do pobrania - Ewidencja ludności, dowodów osobistych, kadr, szkolenia i BHP. Marcin Zaboklicki 2017-12-01 07:28:57
Marcin Zaboklicki 2017-12-01 07:24:34
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Przebudowa obiektów w Placówce Straży Granicznej w m. Krynica Morska" na nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Wojska Polskiego, działka nr 28/28 (obręb ewid. Krynica Morska) Marcin Zaboklicki 2017-11-30 13:18:40
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Przebudowa obiektów w Placówce Straży Granicznej w m. Krynica Morska" na nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Wojska Polskiego, działka nr 28/28 (obręb ewid. Krynica Morska) Marcin Zaboklicki 2017-11-30 13:17:41
Zarządzenie Nr 82/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 29 listopada 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-11-29 11:55:41
Sesja XXXII Rady Miasta Krynica Morska 27.09.2017 r. Marcin Zaboklicki 2017-11-29 10:49:57
Marcin Zaboklicki 2017-11-28 09:58:53
Rok 2018 Marcin Zaboklicki 2017-11-28 09:57:22
Uchwała numer: XXXIII/309/17 z dnia: 2017.11.23 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wojska Polskiego i Przyjaźni w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2017-11-28 09:55:15
Uchwała numer: XXXIII/308/17 z dnia: 2017.11.23 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/284/01 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zasad prowadzenia handlu na terenie Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2017-11-28 09:54:38
Uchwała numer: XXXIII/307/17 z dnia: 2017.11.23 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków Marcin Zaboklicki 2017-11-28 09:53:58
Uchwała numer: XXXIII/306/17 z dnia: 2017.11.23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością gruntową przejazdu i przechodu Marcin Zaboklicki 2017-11-28 09:53:22
Uchwała numer: XXXIII/305/17 z dnia: 2017.11.23 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018 Marcin Zaboklicki 2017-11-28 09:52:16
Uchwała numer: XXXIII/304/17 z dnia: 2017.11.23 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej w Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2017-11-28 09:50:55
Uchwała numer: XXXIII/303/17 z dnia: 2017.11.23 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, dziennych stawek opłaty, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2018 rok Marcin Zaboklicki 2017-11-28 09:50:18
Uchwała numer: XXXIII/302/17 z dnia: 2017.11.23 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2018 rok Marcin Zaboklicki 2017-11-28 09:49:40
Uchwała numer: XXXIII/301/17 z dnia: 2017.11.23 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok Marcin Zaboklicki 2017-11-28 09:48:56
Uchwała numer: XXXIII/300/17 z dnia: 2017.11.23 w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2018 Marcin Zaboklicki 2017-11-28 09:47:37
Uchwała numer: XXXIII/299/17 z dnia: 2017.11.23 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020 Marcin Zaboklicki 2017-11-28 09:46:41
Uchwała numer: XXXIII/298/17 z dnia: 2017.11.23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok Marcin Zaboklicki 2017-11-28 09:46:00
Informacja o wynikach przeprowadzonych przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 9 listopada 2017 r. Marcin Zaboklicki 2017-11-23 11:39:17
"Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej". Marcin Zaboklicki 2017-11-21 13:58:35
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXXIII Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2017-11-21 11:30:44
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXXIII Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2017-11-20 10:46:34
Sesja XXX Rady Miasta Krynica Morska 20.06.2017 r. Marcin Zaboklicki 2017-11-16 14:39:18
Sesja nadzwyczajna Rady Miasta Krynica Morska 25.08.2017 r. Marcin Zaboklicki 2017-11-16 14:39:05
Sesja XXX Rady Miasta Krynica Morska 20.06.2017 r. Marcin Zaboklicki 2017-11-16 14:38:18
Sesja XXIX Rady Miasta Krynica Morska 30.05.2017 r. Marcin Zaboklicki 2017-11-16 14:37:44
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji p.n. "Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej". Marcin Zaboklicki 2017-11-16 10:38:07
Zarządzenie Nr 77/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 9 listopada 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-11-13 14:07:17
Zarządzenie Nr 76/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 9 listopada 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-11-13 14:06:26
Zarządzenie Nr 75/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 9 listopada 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-11-13 14:05:40
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji p.n. "Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej". Marcin Zaboklicki 2017-11-06 14:23:43
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - kwartał III 2017 r. Marcin Zaboklicki 2017-11-02 13:50:03
"Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2017-10-31 07:22:06
"Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2017-10-31 07:21:56
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Sportowo - rekreacyjne zagospodarowanie terenu" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Przebrnie". Marcin Zaboklicki 2017-10-31 07:20:38
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach". Marcin Zaboklicki 2017-10-31 07:19:50