herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2018-05-04 10:09:00
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2018-05-04 10:08:54
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2018-05-04 10:08:50
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2018-05-04 10:08:44
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2018-05-04 10:08:29
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2018-05-04 10:08:11
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2018-05-04 10:07:47
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2018-05-04 10:05:49
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2018-05-04 10:04:34
"Sportowo - rekreacyjne zagospodarowanie terenu" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Przebrnie" Marcin Zaboklicki 2018-05-02 12:14:48
"Sportowo - rekreacyjne zagospodarowanie terenu" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Przebrnie" Marcin Zaboklicki 2018-05-02 12:14:00
"Sportowo - rekreacyjne zagospodarowanie terenu" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Przebrnie" Marcin Zaboklicki 2018-05-02 12:13:56
"Sportowo - rekreacyjne zagospodarowanie terenu" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Przebrnie" Marcin Zaboklicki 2018-05-02 12:13:52
"Sportowo - rekreacyjne zagospodarowanie terenu" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Przebrnie" Marcin Zaboklicki 2018-05-02 12:13:45
"Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2018-05-02 09:37:11
"Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2018-05-02 09:36:14
"Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2018-05-02 09:36:10
"Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2018-05-02 09:36:06
"Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2018-05-02 09:35:57
Sprawozdanie o wykonaniu budżetu za okres od początku roku do 31 marca 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-04-30 10:39:15
Zarządzenie Nr 29/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 27 kwietnia 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-04-30 10:32:13
Uchwała numer: XXXVII/350/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Marcin Zaboklicki 2018-04-27 12:26:42
Uchwała numer: XXXVII/355/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie obwodów głosowania Marcin Zaboklicki 2018-04-27 12:25:04
Uchwała numer: XXXVII/354/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta Krynica Morska za wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe dla uczniów Marcin Zaboklicki 2018-04-27 12:24:11
Uchwała numer: XXXVII/353/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-04-27 12:21:17
Uchwała numer: XXXVII/352/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie określenia sezonu kąpielowego w Krynicy Morskiej i wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2018 Marcin Zaboklicki 2018-04-27 12:20:32
Uchwała numer: XXXVII/351/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w pobliżu ulic Nafciarzy i Wodnej w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2018-04-27 12:19:36
Uchwała numer: XXXVII/350/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Marcin Zaboklicki 2018-04-27 12:18:56
Uchwała numer: XXXVII/349/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania Marcin Zaboklicki 2018-04-27 12:18:21
Uchwała numer: XXXVII/348/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Krynica Morska konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego na 2019 rok Marcin Zaboklicki 2018-04-27 12:16:57
Uchwała numer: XXXVII/347/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 Marcin Zaboklicki 2018-04-27 12:16:06
Uchwała numer: XXXVII/346/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Marcin Zaboklicki 2018-04-27 12:14:57
Uchwała numer: XXXVII/345/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Nowa Karczma dla terenów oznaczonych symbolem 24.MU i 37.MU Marcin Zaboklicki 2018-04-27 12:13:58
Analiza stanu gospodarki odpadam za rok 2017 Marcin Zaboklicki 2018-04-27 08:58:25
Analiza stanu gospodarki odpadam za rok 2017 Marcin Zaboklicki 2018-04-27 08:43:22
Osiągnięte poziomy recyklingu i ograniczenia odpadów biodegradowalnych Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-04-27 08:41:57
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Krynica Morska w 2018 roku z zakresu promocji Gminy, turystyki i rekreacji Marcin Zaboklicki 2018-04-26 12:33:56
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Krynica Morska w 2018 roku z zakresu promocji Gminy, turystyki i rekreacji Marcin Zaboklicki 2018-04-26 12:33:44
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-04-26 09:23:49
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXXVII Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2018-04-25 14:32:02