herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego programu współpracy na rok 2018 Marcin Zaboklicki 2017-10-30 14:13:29
"Sportowo - rekreacyjne zagospodarowanie terenu" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Przebrnie". Marcin Zaboklicki 2017-10-30 12:16:58
"Budowa centrum rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach" w ramach inwestycji p.n. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach" Marcin Zaboklicki 2017-10-30 12:16:15
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego programu współpracy na rok 2018 Marcin Zaboklicki 2017-10-30 10:48:05
Zarządzenie Nr 73/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 30 października 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-10-30 10:39:25
Zarządzenie Nr 72/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 27 października 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-10-27 14:14:12
Zarządzenie Nr 71/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 27 października 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-10-27 14:13:37
Obwieszczenie Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 191, 194, 177/2, 201, 172/2, obręb Przebrno w Krynicy Morskiej. Marcin Zaboklicki 2017-10-26 09:09:37
"Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej". Marcin Zaboklicki 2017-10-26 08:17:45
Sprawozdanie o wykonaniu budżetu za okres od początku roku do 30 września 2017 r. Marcin Zaboklicki 2017-10-25 14:40:45
Posiedzenie Komisji Budżetowej, Komunalnej i Rewizyjnej - 26.10.2017 Marcin Zaboklicki 2017-10-23 13:49:15
Informacja o wynikach przeprowadzonych przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 13 października 2017r. Marcin Zaboklicki 2017-10-23 10:44:30
Formularze do pobrania - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Marcin Zaboklicki 2017-10-19 08:56:25
Zarządzenie Nr 67/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 13 października 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-10-13 13:07:47
Zarządzenie Nr 66/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 12 października 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-10-13 10:23:02
Zarządzenie Nr 66/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 12 października 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-10-12 13:43:46
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 6 października 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Nr 12/2017 Marcin Zaboklicki 2017-10-06 07:08:07
Zarządzenie Nr 65/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 29 września 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-10-04 14:06:03
Uchwała numer: XXXII/297/17 z dnia: 2017.09.27 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Marcin Zaboklicki 2017-10-04 10:23:28
Uchwała numer: XXXII/296/17 z dnia: 2017.09.27 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością gruntową Marcin Zaboklicki 2017-10-04 10:22:41
Uchwała numer: XXXII/295/17 z dnia: 2017.09.27 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy w Pętli Żuławskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem Marcin Zaboklicki 2017-10-04 10:21:00
Uchwała numer: XXXII/294/17 z dnia: 2017.09.27 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020 Marcin Zaboklicki 2017-10-04 10:20:14
Uchwała numer: XXXII/293/17 z dnia: 2017.09.27 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok Marcin Zaboklicki 2017-10-04 10:18:24
"Modernizacja ulicy Spacerowej (dawna Świerczewskiego), ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni". Marcin Zaboklicki 2017-09-28 13:15:15
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania p.n. "Modernizacja ulicy Spacerowej (dawna Świerczewskiego), ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni". Marcin Zaboklicki 2017-09-28 13:03:28
Zarządzenie Nr 64/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 27 września 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-09-27 13:08:10
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna-Krynica Morska". Marcin Zaboklicki 2017-09-26 13:36:48
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów dwóch zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2017-09-25 14:53:22
Ogłoszenie/obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wojska Polskiego i Przyjaźni w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2017-09-25 14:53:11
Ogłoszenie/obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wojska Polskiego i Przyjaźni w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2017-09-25 14:49:27
Ogłoszenie/obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wojska Polskiego i Przyjaźni w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2017-09-25 14:48:23
Zarządzenie Nr 61/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 20 września 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-09-25 14:37:23
Zarządzenie Nr 60/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 20 września 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-09-25 14:36:23
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów dwóch zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2017-09-25 14:04:13
"Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej". Marcin Zaboklicki 2017-09-22 11:06:54
Marcin Zaboklicki 2017-09-21 11:53:12
"Modernizacja ulicy Spacerowej (dawna Świerczewskiego), ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni". Marcin Zaboklicki 2017-09-21 10:24:25
Ogłoszenie/obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wojska Polskiego i Przyjaźni w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2017-09-20 13:49:27
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów dwóch zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2017-09-20 13:47:58
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania p.n. "Modernizacja ulicy Spacerowej (dawna Świerczewskiego), ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni". Marcin Zaboklicki 2017-09-20 13:19:02