herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-08-28 13:25:13
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Krynica Morska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej, odbywającej się przed wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-08-27 12:57:30
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-08-27 12:56:44
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o zakończeniu zbierania dowodów dla sprawy pn. "Rozbudowa Pirsu Pasażerskiego oraz pozostałe inwestycje w porcie w Krynicy Morskiej". Marcin Zaboklicki 2018-08-27 09:57:20
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-08-24 11:24:58
Gmina Miasta Krynica Morska: Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania "Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska". Marcin Zaboklicki 2018-08-24 11:17:42
Uchwała numer: XL/386/18 z dnia: 2018.08.23 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2056 Marcin Zaboklicki 2018-08-24 11:16:03
Uchwała numer: XL/385/18 z dnia: 2018.08.23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Marcin Zaboklicki 2018-08-24 11:15:32
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2018-08-22 13:13:58
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2018-08-22 13:12:25
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-08-22 12:28:27
Gmina Miasta Krynica Morska: Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania "Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska". Marcin Zaboklicki 2018-08-21 12:48:39
Gmina Miasta Krynica Morska: Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania "Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska". Marcin Zaboklicki 2018-08-21 12:48:35
Gmina Miasta Krynica Morska: Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania "Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska". Marcin Zaboklicki 2018-08-21 12:48:28
Gmina Miasta Krynica Morska: Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania "Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska". Marcin Zaboklicki 2018-08-21 12:48:15
Gmina Miasta Krynica Morska: Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania "Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska". Marcin Zaboklicki 2018-08-21 12:46:57
Gmina Miasta Krynica Morska: Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania "Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska". Marcin Zaboklicki 2018-08-21 12:46:31
Gmina Miasta Krynica Morska: Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania "Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska". Marcin Zaboklicki 2018-08-21 12:45:39
Gmina Miasta Krynica Morska: Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania "Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska". Marcin Zaboklicki 2018-08-21 12:45:10
Zarządzenie Nr 56/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 25 sierpnia 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-08-21 09:12:06
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Nr 2/2018 Marcin Zaboklicki 2018-08-17 12:17:05
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-08-14 12:18:24
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 08 sierpnia 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-08-08 10:06:40
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 08 sierpnia 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-08-08 10:06:32
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wezwaniu Inwestora - Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, do uzupełnienia w terminie do 30.09.2018 roku informacji zawartych w raporcie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja nowy Świat". Marcin Zaboklicki 2018-08-07 13:12:06
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws. inwestycji pn.: Droga Wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat Marcin Zaboklicki 2018-08-01 07:09:14
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-07-31 10:40:03
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-07-31 10:39:07
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-07-31 10:38:21
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-07-31 10:38:17
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-07-31 10:38:11
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-07-31 10:38:08
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-07-31 10:38:04
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-07-31 10:37:59
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-07-31 10:36:30
Zarządzenie Nr 53/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 25 lipca 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-07-31 09:35:00
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-07-31 09:25:08
Sprawozdanie o wykonaniu budżetu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-07-31 09:01:28
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza, pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2018-07-31 07:56:50
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza, pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej Jolanta Kwiatkowska 2018-07-27 13:02:23