herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Gmina Miasta Krynica Morska zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Krynica Morska - 2017". Marcin Zaboklicki 2017-06-29 13:34:48
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krynica Morska - edycja 2017 Marcin Zaboklicki 2017-06-29 13:05:18
Gmina Miasta Krynica Morska zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Krynica Morska - 2017". Marcin Zaboklicki 2017-06-29 13:04:49
Gmina Miasta Krynica Morska zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Krynica Morska - 2017". Marcin Zaboklicki 2017-06-29 13:03:39
Gmina Miasta Krynica Morska zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Krynica Morska - 2017". Marcin Zaboklicki 2017-06-29 13:03:09
Uchwała numer: XII/116/15 z dnia: 2015.11.26 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2016. Marcin Zaboklicki 2017-06-29 07:42:37
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku Marcin Zaboklicki 2017-06-29 07:42:01
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego: Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 przy ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2017-06-27 13:29:16
Uchwała numer: XXX/288/17 z dnia: 2017.06.20 w sprawie wspólnych działań Gminy Miasta Krynica Morska oraz Fundacji Mierzeja 2200 zmierzających do rozwoju miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2017-06-26 13:15:21
Uchwała numer: XXX/287/17 z dnia: 2017.06.20 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Krynica Morska na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest Marcin Zaboklicki 2017-06-26 13:14:46
Uchwała numer: XXX/286/17 z dnia: 2017.06.20 w sprawie zmiany wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2017-06-26 13:14:06
Uchwała numer: XXX/285/17 z dnia: 2017.06.20 w sprawie wyrażenia zgody na realizację wspólnego zadania polegającego na przeprowadzeniu analizy prawnej funkcjonowania Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim Marcin Zaboklicki 2017-06-26 13:13:13
Uchwała numer: XXX/284/17 z dnia: 2017.06.20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Marcin Zaboklicki 2017-06-26 13:12:31
Uchwała numer: XXX/283/17 z dnia: 2017.06.20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Marcin Zaboklicki 2017-06-26 13:11:51
Uchwała numer: XXX/282/17 z dnia: 2017.06.20 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Marcin Zaboklicki 2017-06-26 13:11:15
Uchwała numer: XXX/281/17 z dnia: 2017.06.20 w sprawie zmian Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2017-06-26 13:10:34
Uchwała numer: XXX/280/17 z dnia: 2017.06.20 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2017-06-26 13:08:59
Uchwała numer: XXX/279/17 z dnia: 2017.06.20 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2017-06-26 13:08:10
Uchwała numer: XXX/278/17 z dnia: 2017.06.20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020 Marcin Zaboklicki 2017-06-26 13:07:28
Uchwała numer: XXX/277/17 z dnia: 2017.06.20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok Marcin Zaboklicki 2017-06-26 13:06:42
Uchwała numer: XXX/276/17 z dnia: 2017.06.20 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2017-06-26 13:05:52
Uchwała numer: XXX/275/17 z dnia: 2017.06.20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Malborskiemu na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia Marcin Zaboklicki 2017-06-26 13:05:14
Uchwała numer: XXX/274/17 z dnia: 2017.06.20 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Krynica Morska z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok Marcin Zaboklicki 2017-06-26 13:03:57
Uchwała numer: XXX/273/17 z dnia: 2017.06.20 w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok Marcin Zaboklicki 2017-06-26 13:02:59
Zarządzenie Nr 39/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 21 czerwca 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-06-23 11:49:37
Zarządzenie Nr 36/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 5 czerwca 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-06-23 11:39:00
Zarządzenie Nr 37/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 14 czerwca 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-06-23 11:38:40
Zarządzenie Nr 40/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 23 czerwca 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-06-23 11:37:19
Informacja o godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 21 czerwca 2017 r. Marcin Zaboklicki 2017-06-19 10:43:45
Druki obowiązujące do 31.12.2015 r. Marcin Zaboklicki 2017-06-16 13:37:07
Druki obowiązujące od 01.01.2016 r. Marcin Zaboklicki 2017-06-16 13:36:27
Rejestr instytucji kultury Marcin Zaboklicki 2017-06-16 07:33:52
Rejestr instytucji kultury Marcin Zaboklicki 2017-06-16 07:30:39
Rejestr instytucji kultury Marcin Zaboklicki 2017-06-16 07:26:50
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXX Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2017-06-14 14:29:39
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXX Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2017-06-14 14:29:36
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXX Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2017-06-14 14:20:10
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXX Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2017-06-14 14:20:08
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Krynica Morska przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego nieograniczonego przetargu Marcin Zaboklicki 2017-06-14 11:49:49
Zarządzenie Nr 37/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 14 czerwca 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-06-14 11:42:20