herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXXVII Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2018-04-25 14:32:02
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXXVII Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2018-04-25 14:31:32
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXXVII Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2018-04-25 07:50:13
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXXVII Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2018-04-25 07:49:56
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXXVII Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2018-04-24 14:27:47
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXXVII Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2018-04-24 14:27:33
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXXVII Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2018-04-23 10:15:02
Zarządzenie Nr 27/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 20 kwietnia 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-04-20 14:05:41
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w referacie Komunalno Inwestycyjnym. Marcin Zaboklicki 2018-04-20 08:08:02
Informacja w sprawie wyników przetargów na dzierżawę nieruchomości przeprowadzonych w dniu 10.04.2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-04-19 08:27:23
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w referacie Komunalno Inwestycyjnym Marcin Zaboklicki 2018-04-18 14:51:56
Posiedzenie Komisji Rady - 23.04.2018 godz. 12:00 - analiza materiałów na Sesję Marcin Zaboklicki 2018-04-18 13:30:32
Gmina Miasta Krynica Morska: Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania "Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-04-18 11:13:33
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa obiektów w Placówce Straży Granicznej w m. Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-04-18 09:04:51
Zarządzenie Nr 25/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 17 kwietnia 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-04-17 13:42:39
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Przebudowa obiektów w Placówce Straży Granicznej w m. Krynica Morska" na nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Wojska Polskiego, działka nr 28/28 (obręb ewid. Krynica Morska) Marcin Zaboklicki 2018-04-16 13:13:39
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Przebudowa obiektów w Placówce Straży Granicznej w m. Krynica Morska" na nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Wojska Polskiego, działka nr 28/28 (obręb ewid. Krynica Morska) Marcin Zaboklicki 2018-04-16 13:13:15
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Nr 1/2018 Marcin Zaboklicki 2018-04-13 08:56:22
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 4/2018 Marcin Zaboklicki 2018-04-13 08:55:51
Marcin Zaboklicki 2018-04-12 11:52:51
Marcin Zaboklicki 2018-04-12 11:52:08
Informacja w sprawie wyników przetargów na dzierżawę nieruchomości przeprowadzonych w dniu 6.04.2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-04-10 08:40:16
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej usytuowanego na działce nr 436/63 (część) przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomicznej z ruchomego wózka gastronomicznego (ruchome-mobilne stoisko gastronomiczne np. frytki, wata, hot-dogi, napoje) Marcin Zaboklicki 2018-04-05 12:33:27
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-04-05 07:05:59
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-04-04 14:00:43
Burmistrz Gminy Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w referacie Komunalno Inwestycyjnym Marcin Zaboklicki 2018-04-03 12:15:59
Burmistrz Gminy Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w referacie Komunalno Inwestycyjnym Marcin Zaboklicki 2018-04-03 12:15:52
Zarządzenie Nr 20/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 28 marca 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-03-29 12:42:37
Zarządzenie Nr 20/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 28 marca 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-03-29 12:42:33
Zarządzenie Nr 20/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 28 marca 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-03-29 12:09:22
Zarządzenie Nr 20/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 28 marca 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-03-29 12:08:46
Zarządzenie Nr 20/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 28 marca 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-03-29 12:08:39
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 3/2018 - dokument usunięty Marcin Zaboklicki 2018-03-29 06:58:23
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 3/2018 Marcin Zaboklicki 2018-03-29 06:58:19
Marcin Zaboklicki 2018-03-28 14:40:50
Marcin Zaboklicki 2018-03-28 14:39:14
Plany Zagospodarowania Przestrzennego w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2018-03-28 14:32:21
Plany Zagospodarowania Przestrzennego w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2018-03-28 14:31:54
Marcin Zaboklicki 2018-03-28 14:26:49
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - kwartał I 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-03-28 13:17:44