herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Rozbudowa Pirsu Pasażerskiego oraz pozostałe inwestycje w porcie w Krynicy Morskiej. Marcin Zaboklicki 2018-03-16 12:42:17
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-03-16 12:38:47
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-03-16 12:38:36
Burmistrz Gminy Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. Pozyskiwania środków pozabudżetowych i inwestycji Marcin Zaboklicki 2018-03-16 11:51:22
Burmistrz Gminy Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. Pozyskiwania środków pozabudżetowych i inwestycji Marcin Zaboklicki 2018-03-16 11:49:19
Skład komisji Marcin Zaboklicki 2018-03-16 09:29:34
Skład Rady Miasta Krynica Morska 2014-2018 Marcin Zaboklicki 2018-03-16 09:27:55
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora Projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska". Marcin Zaboklicki 2018-03-15 10:53:44
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora Projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska". Marcin Zaboklicki 2018-03-15 10:53:12
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora Projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska". Marcin Zaboklicki 2018-03-15 10:52:52
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora Projektu pn "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej". Marcin Zaboklicki 2018-03-15 10:49:32
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora Projektu pn "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej". Marcin Zaboklicki 2018-03-15 10:49:08
Sprawozdanie o wykonaniu budżetu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. Marcin Zaboklicki 2018-03-14 14:02:56
Rok 2018 Marcin Zaboklicki 2018-03-14 14:01:28
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXXVI Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2018-03-13 14:14:52
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXXVI Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2018-03-13 14:14:47
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXXVI Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2018-03-13 14:14:41
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXXVI Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2018-03-13 14:14:32
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXXVI Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2018-03-13 14:14:25
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXXVI Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2018-03-13 14:14:16
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXXVI Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2018-03-13 14:14:05
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXXVI Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2018-03-13 09:59:41
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXXVI Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2018-03-13 09:59:24
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXXVI Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2018-03-13 09:29:29
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXXVI Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2018-03-13 09:27:25
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXXVI Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2018-03-13 09:27:19
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości z dnia 09.03.2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-03-09 14:02:19
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na części działki nr 194 nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - obręb Przebrno w Krynicy Morskiej. Marcin Zaboklicki 2018-03-08 08:10:30
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na części działki nr 194 nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - obręb Przebrno w Krynicy Morskiej. Marcin Zaboklicki 2018-03-08 08:10:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 191, 194, 177/2, 201, 172/2, obręb Przebrno w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2018-03-08 08:08:36
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-03-07 17:27:47
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie danych o postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: "Przebudowa obiektów w Placówce Straży Granicznej w m. Krynica Morska". Marcin Zaboklicki 2018-03-01 14:27:23
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie danych o postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: "Przebudowa obiektów w Placówce Straży Granicznej w m. Krynica Morska". Marcin Zaboklicki 2018-03-01 14:26:54
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-02-28 12:19:39
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2018-02-28 12:19:12
Informacja w sprawie wyników przetargów na dzierżawę nieruchomości przeprowadzonych w dniu 27.02.2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-02-28 08:53:58
Informacja w sprawie wyników przetargów na dzierżawę nieruchomości przeprowadzonych w dniu 27.02.2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-02-28 08:53:53
Zarządzenie Nr 14/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 27 lutego 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-02-27 14:37:01
Zarządzenie Nr 14/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 27 lutego 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-02-27 14:22:07
Zarządzenie Nr 14/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 27 lutego 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-02-27 14:21:29