herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-07-31 10:36:30
Zarządzenie Nr 53/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 25 lipca 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-07-31 09:35:00
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-07-31 09:25:08
Sprawozdanie o wykonaniu budżetu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 r. Marcin Zaboklicki 2018-07-31 09:01:28
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza, pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2018-07-31 07:56:50
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza, pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej Jolanta Kwiatkowska 2018-07-27 13:02:23
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza, pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej Jolanta Kwiatkowska 2018-07-27 08:40:44
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Jolanta Kwiatkowska 2018-07-19 12:43:12
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 r. Jolanta Kwiatkowska 2018-07-17 09:06:31
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 r. Jolanta Kwiatkowska 2018-07-17 09:05:57
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa Pirsu Pasażerskiego oraz pozostałe inwestycje w porcie w Krynicy Morskiej" Jolanta Kwiatkowska 2018-07-16 12:20:30
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa Pirsu Pasażerskiego oraz pozostałe inwestycje w porcie w Krynicy Morskiej" Jolanta Kwiatkowska 2018-07-16 12:20:12
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa Pirsu Pasażerskiego oraz pozostałe inwestycje w porcie w Krynicy Morskiej" Jolanta Kwiatkowska 2018-07-16 12:19:41
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa Pirsu Pasażerskiego oraz pozostałe inwestycje w porcie w Krynicy Morskiej" Jolanta Kwiatkowska 2018-07-16 12:18:26
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania "Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-07-11 14:29:21
Uchwała numer: XXXIX/384/18 z dnia: 2018.07.11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2056 Marcin Zaboklicki 2018-07-11 13:53:25
Uchwała numer: XXXIX/383/18 z dnia: 2018.07.11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Marcin Zaboklicki 2018-07-11 13:52:19
Uchwała numer: XXXIX/382/18 z dnia: 2018.07.11 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim Marcin Zaboklicki 2018-07-11 13:50:49
Uchwała numer: XXXIX/381/18 z dnia: 2018.07.11 w sprawie przystąpienia do umowy o kredyt na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane zaciągnięty przez Żuławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Nowym Dworze Gdańskim w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę dwóch budynków mieszkalnych w Krynicy Morskiej przy ulicy Gdańskiej nr 6 na działce nr 30/1 Marcin Zaboklicki 2018-07-11 13:49:43
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu decyzji Nr 4 z dnia 10.07.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Krynica Morska, działka nr 748 obręb ewidencyjny Krynica Morska. Marcin Zaboklicki 2018-07-11 09:19:08
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu decyzji Nr 3 z dnia 10.07.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz studni pomiarowej z kablem elektrycznym zasilającym studnię pomiarową w miejscowości Krynica Morska, działka nr 748 oraz 686/23 obręb ewidencyjny Krynica Morska. Marcin Zaboklicki 2018-07-11 09:18:37
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-07-11 09:06:06
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2018-07-10 13:45:00
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2018-07-10 12:37:34
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2018-07-10 12:15:03
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Marcin Zaboklicki 2018-07-10 12:11:07
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Księgowości Budżetowej Marcin Zaboklicki 2018-07-10 09:39:54
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-07-09 14:11:06
"Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" Marcin Zaboklicki 2018-07-09 14:04:53
Zarządzenie Nr 51/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 6 lipca 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-07-06 11:41:23
Zarządzenie Nr 51/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 6 lipca 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-07-06 11:41:20
Zarządzenie Nr 51/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 6 lipca 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-07-06 11:32:12
Zarządzenie Nr 51/18 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 6 lipca 2018 roku Marcin Zaboklicki 2018-07-06 11:32:03
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w pobliżu ulic Nafciarzy i Wodnej w Krynicy Morskiej oraz do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu Marcin Zaboklicki 2018-07-05 10:46:32
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Nowa Karczma dla terenów oznaczonych symbolem 24.MU i 37.MU. oraz do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu Marcin Zaboklicki 2018-07-05 10:46:31
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Nowa Karczma dla terenów oznaczonych symbolem 24.MU i 37.MU. oraz do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu Marcin Zaboklicki 2018-07-05 10:46:28
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w pobliżu ulic Nafciarzy i Wodnej w Krynicy Morskiej oraz do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu Marcin Zaboklicki 2018-07-05 10:46:08
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Nowa Karczma dla terenów oznaczonych symbolem 24.MU i 37.MU. oraz do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu Marcin Zaboklicki 2018-07-04 14:32:53
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w pobliżu ulic Nafciarzy i Wodnej w Krynicy Morskiej oraz do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu Marcin Zaboklicki 2018-07-04 14:32:42
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w pobliżu ulic Nafciarzy i Wodnej w Krynicy Morskiej oraz do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu Marcin Zaboklicki 2018-07-04 14:32:40