herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rejestr instytucji kultury Marcin Zaboklicki 2017-06-12 14:43:39
Rejestr instytucji kultury Marcin Zaboklicki 2017-06-12 14:40:12
Rejestr instytucji kultury Marcin Zaboklicki 2017-06-12 14:39:22
Rejestr instytucji kultury Marcin Zaboklicki 2017-06-12 14:38:07
Rejestr instytucji kultury Marcin Zaboklicki 2017-06-12 14:32:53
Rejestr instytucji kultury Marcin Zaboklicki 2017-06-12 14:20:26
Rejestr instytucji kultury Marcin Zaboklicki 2017-06-12 14:15:15
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Marcin Zaboklicki 2017-06-12 11:34:06
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana plh280007 planowanego przedsięwzięcia p.n.: "Budowa odcinka ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym nr-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9". Marcin Zaboklicki 2017-06-12 11:27:08
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana plh280007 planowanego przedsięwzięcia p.n.: "Budowa odcinka ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym nr-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9". Marcin Zaboklicki 2017-06-12 11:26:00
Burmistrz Miasta Krynica Morska 2014 - 2018 - Krzysztof Swat 08.03.2017 r. Marcin Zaboklicki 2017-06-09 12:09:37
Burmistrz Miasta Krynica Morska 2014 - 2018 - Krzysztof Swat 08.03.2017 r. Marcin Zaboklicki 2017-06-09 12:09:26
Zarządzenie Nr 36/17 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 5 czerwca 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-06-05 11:45:20
Sesja nadzwyczajna Rady Miasta Krynica Morska 03.04.2017 r. Marcin Zaboklicki 2017-06-05 10:36:31
Sesja XXVII Rady Miasta Krynica Morska 30.03.2017 r. Marcin Zaboklicki 2017-06-05 10:35:43
Uchwała numer: XXIX/272/17 z dnia: 2017.05.30 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Marcin Zaboklicki 2017-06-02 10:36:01
Uchwała numer: XXIX/271/17 z dnia: 2017.05.30 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Marcin Zaboklicki 2017-06-02 10:35:54
Uchwała numer: XXIX/272/17 z dnia: 2017.05.30 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Marcin Zaboklicki 2017-06-02 10:30:18
Uchwała numer: XXIX/271/17 z dnia: 2017.05.30 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Marcin Zaboklicki 2017-06-02 10:29:27
Uchwała numer: XXIX/270/17 z dnia: 2017.05.30 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Marcin Zaboklicki 2017-06-02 10:28:52
Uchwała numer: XXIX/269/17 z dnia: 2017.05.30 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2017-06-02 10:28:03
Uchwała numer: XXIX/268/17 z dnia: 2017.05.30 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2017-06-02 10:27:00
Uchwała numer: XXIX/267/17 z dnia: 2017.05.30 w sprawie wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2017-06-02 10:26:04
Uchwała numer: XXIX/267/17 z dnia: 2017.05.30 w sprawie wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2017-06-02 10:25:23
Uchwała numer: XXIX/266/17 z dnia: 2017.05.30 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020 Marcin Zaboklicki 2017-06-02 10:23:46
Uchwała numer: XXIX/265/17 z dnia: 2017.05.30 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok Marcin Zaboklicki 2017-06-02 10:22:15
WYKAZ Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Krynica Morska, zabudowanej budynkiem gospodarczym, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkowników wieczystych działki nr 86/2, jako realizacja roszczeń wynikających z art. 209 a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Marcin Zaboklicki 2017-06-02 07:46:10
Ogłoszenie z dnia 30 maja 2017 r. Burmistrza Miasta Krynica Morska w sprawie przedstawienia do wiadomości publicznej projektu zmiany do uchwały, dotyczącej wykazu kąpielisk, położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2017. Marcin Zaboklicki 2017-05-30 14:41:08
Ogłoszenie z dnia 30 maja 2017 r. Burmistrza Miasta Krynica Morska w sprawie przedstawienia do wiadomości publicznej projektu zmiany do uchwały, dotyczącej wykazu kąpielisk, położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2017. Marcin Zaboklicki 2017-05-30 14:39:58
Ogłoszenie z dnia 30 maja 2017 r. Burmistrza Miasta Krynica Morska w sprawie przedstawienia do wiadomości publicznej projektu zmiany do uchwały, dotyczącej wykazu kąpielisk, położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2017. Marcin Zaboklicki 2017-05-30 14:33:11
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Komunalnej - 07.06.2017 Marcin Zaboklicki 2017-05-30 12:59:05
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Komunalnej - 05.06.2017 Marcin Zaboklicki 2017-05-30 12:58:52
Dyżury Radnych w 2017 roku Marcin Zaboklicki 2017-05-30 12:50:00
Zobowiązania wymagalne na koniec 2016 roku Marcin Zaboklicki 2017-05-30 08:01:38
Wykaz dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku Marcin Zaboklicki 2017-05-30 08:01:08
Wykaz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku Marcin Zaboklicki 2017-05-30 08:00:35
Wykaz dotacji udzielonych poręczeń i gwarancji w 2016 roku Marcin Zaboklicki 2017-05-30 08:00:08
Wykaz dotacji udzielonych poręczeń i gwarancji w 2016 roku - dokument usunięty Marcin Zaboklicki 2017-05-30 07:59:48
Wykaz dotacji udzielonych poręczeń i gwarancji w 2016 roku - dokument usunięty Marcin Zaboklicki 2017-05-30 07:59:04
Sprawozdanie o wykonaniu budżetu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r. Marcin Zaboklicki 2017-05-30 07:51:58