Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Krynica Morska
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała numer: XXI/202/05 z dnia: 2005.03.23 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:57:17
Uchwała numer: XXI/203/05 z dnia: 2005.03.23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Piaski. Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:56:03
Uchwała numer: XXI/204/05 z dnia: 2005.03.23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska. Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:55:27
Uchwała numer: XXI/205/05 z dnia: 2005.03.23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Przebrno. Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:54:41
Uchwała numer: XXI/206/05 z dnia: 2005.03.23 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Zagospodarowania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:51:08
Uchwała numer: XXII/208/05 z dnia: 2005.04.12 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:50:08
Uchwała numer: XXII/209/05 z dnia: 2005.04.12 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/172/04 Rady Miasta w Krynicy Morskiej z dnia 24 grudnia 2004 r. dotycząca przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005. Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:48:55
Uchwała numer: XXIII/210/05 z dnia: 2005.04.28 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r. Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:47:01
Uchwała numer: XXIII/211/05 z dnia: 2005.04.28 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2004 rok. Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:33:03
Uchwała numer: XXIII/212/05 z dnia: 2005.04.28 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zbycia umowy dzierżawy. Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:31:51
Uchwała numer: XXIII/213/05 z dnia: 2005.04.28 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2005 rok. Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:31:26
Uchwała numer: XXIV/214/05 z dnia: 2005.06.28 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krynica Morska, obowiązującego w 2005 r. Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:30:53
Uchwała numer: XXIV/215/05 z dnia: 2005.06.28 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krynica Morska Nr XIII/125/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania. Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:29:10
Uchwała numer: XXIV/216/05 z dnia: 2005.06.28 w sprawie uchylenia uchwały Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:28:14
Uchwała numer: XXIV/217/05 z dnia: 2005.06.28 w sprawie przejęcia na mienie komunalne nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębach geodezyjnych Nowa Karczma i Krynica Morska. Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:27:56
Uchwała numer: XXIV/218/05 z dnia: 2005.06.28 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Krynica Morska do związku miast Bałtyckich i przyjęcia jego statutu. Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:26:49
Uchwała numer: XXIV/219/05 z dnia: 2005.06.28 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Łeba dotyczącego wspólnej realizacji projektu: "Promocja partnerstwa publicznego przez edukację". Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:25:52
Uchwała numer: XXIV/220/05 z dnia: 2005.06.28 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:25:02
Uchwała numer: XXIV/221/05 z dnia: 2005.06.28 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:24:30
Uchwała numer: XXIV/222/05 z dnia: 2005.06.28 w sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnej do sprzedaży Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:24:02
Uchwała numer: XXIV/224/05 z dnia: 2005.06.28 w sprawie uchylenia uchwały Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:23:38
Uchwała numer: XXV/225/05 z dnia: 2005.08.05 w sprawie nawiązania przygranicznej współpracy między miastem Krynica Morska a Zielonogradskim Rejonem Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej i miastem Neringa na Litwie. Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:22:35
Uchwała numer: XXV/226/05 z dnia: 2005.08.05 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Łeba dotyczącego wspólnej realizacji projektu: "Bałtyckie spotkania z kulturą - sztuka i sport" Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:21:48
Uchwała numer: XXV/228/05 z dnia: 2005.08.05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/219/05 Rady Miasta Krynica Morska z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Łeba dotyczącego wspólnej realizacji projektu: "Promocja partnerstwa publicznego przez edukację". Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:20:55
Uchwała numer: XXVI/229/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2005 rok. Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:20:28
Uchwała numer: XXVI/230/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:19:49
Uchwała numer: XXVI/231/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:19:23
Uchwała numer: XXVI/232/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:18:59
Uchwała numer: XXVI/233/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:16:52
Uchwała numer: XXVI/234/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/219/05 rady Miasta Krynica Morska z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Łeba dotyczącego wspólnej realizacji projektu: "Promocja partnerstwa publicznego przez edukację". Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:15:41
Uchwała numer: XXVI/235/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/172/04 Rady Miasta Krynica Morska z dnia 29 grudnia 2004 r. dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005. Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:15:10
Uchwała numer: XXVI/236/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/201/05 Rady Miasta Krynica Morska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej. Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:14:30
Uchwała numer: XXVI/237/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/74/99 z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji miejscowego planu szczegółowego "centrum" Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:14:04
Uchwała numer: XXVI/238/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/204/05 z dnia 23 marca 2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska. Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:13:24
Uchwała numer: XXVI/239/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nadmorskiego strefy centralnej Krynicy Morskiej. Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:12:55
Uchwała numer: XXVI/240/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Gdańską a wodami Zalewu Wiślanego od działki nr 368/4 do działki nr 642. Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:10:50
Uchwała numer: XXVI/241/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla części centrum miasta. Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:07:45
Uchwała numer: XXVI/242/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla części południowej miasta. Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:07:04
Uchwała numer: XXVI/243/05 z dnia: 2005.10.14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla części północnej miasta Marcin Zaboklicki 2010-01-15 12:05:08
Uchwała numer: XXVII/244/05 z dnia: 2005.11.28 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2005 rok. Marcin Zaboklicki 2010-01-15 11:38:40