Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Krynica Morska
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała numer: XIV/83/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja Marcin Zaboklicki 2010-01-14 12:48:45
Uchwała numer: XIV/84/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/67/2007 Rady Miejskiej Krynica Morska z dnia 16 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie mienia na rzecz Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2010-01-14 12:48:08
Uchwała numer: XIV/85/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2010-01-14 12:47:43
Uchwała numer: XIV/86/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/44//07 Rady Miasta Krynica Morska z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie przejęcia na mienie komunalne Gminy Miasta Krynica Morska sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Piaskach oraz przekazanie mienia do eksploatacji Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2010-01-14 12:47:07
Uchwała numer: XIV/87/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości Marcin Zaboklicki 2010-01-14 12:46:32
Uchwała numer: XIV/88/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Marcin Zaboklicki 2010-01-14 12:45:50
Uchwała numer: XIV/89/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2010-01-14 12:45:09
Uchwała numer: XIV/90/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnej do sprzedaży Marcin Zaboklicki 2010-01-14 12:36:54
Uchwała numer: XIV/91/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2010-01-14 12:34:21
Uchwała numer: XIV/92/07 z dnia: 2007.12.18 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami Marcin Zaboklicki 2010-01-14 12:32:51
Uchwała numer: XV/93/08 z dnia: 2008.02.13 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008 rok Marcin Zaboklicki 2010-01-14 12:06:16
Uchwała numer: XV/94/08 z dnia: 2008.02.13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Marcin Zaboklicki 2010-01-14 12:06:00
Uchwała numer: XV/95/08 z dnia: 2008.02.13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Marcin Zaboklicki 2010-01-14 12:05:36
Uchwała numer: XV/96/08 z dnia: 2008.02.13 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych Marcin Zaboklicki 2010-01-14 12:05:14
Uchwała numer: XV/97/08 z dnia: 2008.02.13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/219/05 Rady Miasta Krynica Morska z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Łeba dotyczącego wspólnej realizacji projektu: ?Promocja partnerstwa publicznego przez edukację?. Marcin Zaboklicki 2010-01-14 12:03:46
Uchwała numer: XV/98/08 z dnia: 2008.02.13 w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/85/07 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 18 grudnia 2007 r. Marcin Zaboklicki 2010-01-14 12:02:30
Uchwała numer: XV/100/08 z dnia: 2008.02.13 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2010-01-14 12:00:44
Uchwała numer: XV/100/08 z dnia: 2008.02.13 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2010-01-14 11:59:17
Uchwała numer: XV/99/08 z dnia: 2008.02.13 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2008r. Marcin Zaboklicki 2010-01-14 11:58:27
Uchwała numer: XV/100/08 z dnia: 2008.02.13 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2010-01-14 11:57:12
Uchwała numer: XV/101/08 z dnia: 2008.02.13 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Krynica Morska Marcin Zaboklicki 2010-01-14 11:56:08
Uchwała numer: XV/102/08 z dnia: 2008.02.13 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 2 Marcin Zaboklicki 2010-01-14 11:55:43
Uchwała numer: XVI/103/08 z dnia: 2008.03.12 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008 rok. Marcin Zaboklicki 2010-01-14 11:55:19
Uchwała numer: XVI/104/08 z dnia: 2008.03.12 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości Marcin Zaboklicki 2010-01-14 11:54:54
Uchwała numer: XVI/105/08 z dnia: 2008.03.12 w sprawie przedłużenia terminu wieczystego użytkowania Marcin Zaboklicki 2010-01-14 11:54:34
Uchwała numer: XVI/106/08 z dnia: 2008.03.12 w sprawie nadania nazwy ulicy w Krynicy Morskiej Marcin Zaboklicki 2010-01-14 11:54:09
Uchwała numer: XVI/107/08 z dnia: 2008.03.12 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 3. Marcin Zaboklicki 2010-01-14 11:53:48
Uchwała numer: XVI/108/08 z dnia: 2008.03.12 w sprawie zasad korzystania ze stołówki w Zespole Szkół w Krynicy Morskiej, w tym wysokości opłat za posiłki. Marcin Zaboklicki 2010-01-14 11:53:16
Uchwała numer: XVII/109/08 z dnia: 2008.04.29 w sprawie przyjęcia sprawozdania wykonania budżetu za 2007 rok. Marcin Zaboklicki 2010-01-14 11:50:00
Uchwała numer: XVII/110/08 z dnia: 2008.04.29 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok. Marcin Zaboklicki 2010-01-14 11:49:34
Uchwała numer: XVII/111/08 z dnia: 2008.04.29 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008 rok. Marcin Zaboklicki 2010-01-14 11:49:05
Uchwała numer: XVII/112/08 z dnia: 2008.04.29 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krynica Morska, obowiązującego w 2008 r. Marcin Zaboklicki 2010-01-14 11:48:37
Uchwała numer: XVIII/114/08 z dnia: 2008.06.24 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008 rok. Marcin Zaboklicki 2010-01-14 11:48:10
Uchwała numer: XVII/113/08 z dnia: 2008.04.29 w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową. Marcin Zaboklicki 2010-01-14 11:48:00
Uchwała numer: XVIII/114/08 z dnia: 2008.06.24 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008 rok. Marcin Zaboklicki 2010-01-14 11:47:33
Uchwała numer: XVIII/114/08 z dnia: 2008.06.24 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008 rok. Marcin Zaboklicki 2010-01-14 11:47:09
Uchwała numer: XVIII/115/08 z dnia: 2008.06.24 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza Marcin Zaboklicki 2010-01-14 11:46:37
Uchwała numer: XVIII/116/08 z dnia: 2008.06.24 w sprawie oddania w najem nieruchomości Marcin Zaboklicki 2010-01-14 11:45:46
Uchwała numer: XVIII/117/08 z dnia: 2008.06.24 w sprawie powołania członka do składu osobowego Komisji stałych Rady. Marcin Zaboklicki 2010-01-14 11:45:21
Uchwała numer: XIX/119/08 z dnia: 2008.07.17 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008 rok Marcin Zaboklicki 2010-01-14 11:44:33